Author: Tháng Chín Source: Dân Làm Báo Posted on: 2018-03-21
Người chỉ đạo PVN phải giữ nguyên 100% vốn của PVN tại OceanBank và ra lệnh cho Ngân hàng Nhà nước mua lại OceanBank với giá 0 đồng là Nguyễn Xuân Phúc. Chính hắn là thủ phạm, kẻ đóng vai trò chủ chốt trong việc biến 800 tỷ đồng của PVN xuống còn... 0 đồng.
* Tại phiên toà ngày 21-3 Đinh La Thăng đã tố cáo Nguyễn Xuân Phúc là kẻ phải chịu trách nhiệm trong việc 800 tỷ đồng của PVN bị bốc hơi.
Đinh La Thăng khẳng định rằng sau khi PVN đầu tư vào OceanBank, đã có một lộ trình rút vốn từ OceanBank được đưa ra.
Nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm cũng làm nhân chứng xác nhận rằng vào ngày 22.04.2014 đã có một công ty cổ phần muốn mua 15% cổ phần của PVN trong OceanBank.
Do đó, 2 tuần sau, ngày 07.05. 2014, PVN đã gửi văn bản cho Chính Phủ để báo cáo và yêu cầu được chấp thuận việc chuyển nhượng vốn của PVN sang cho công ty khác để PVN thực hiện việc ngừng góp vốn vào OceanBank.
Theo Đinh La Thăng, ngày 26-5-2014, Văn phòng Chính phủ đã có công văn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng chỉ đạo PVN ngừng thoái vốngiao cho Ngân hàng Nhà nước giải quyết.
Đây chính là Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó đang là phó Thủ tướng phụ trách kinh tế (từ 03.08.2011 đến 07.04.2016).
1 năm sau, ngày 06-05-2015, Thống đốc NHNN là Nguyễn Văn Bình ban hành quyết định mua bắt buộc 100% cổ phần của OceanBank với giá 0 đồng/cổ phần.
Vì Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh không cho PVN bán tháo cổ phần cho nên toàn bộ cổ phần của PVN với số vốn 800 tỷ bỏ ra bị mất sạch.
Do đó người chỉ đạo PVN phải giữ nguyên 100% vốn tại OceanBank và ra lệnh cho Ngân hàng Nhà nước mua lại OceanBank với giá 0 đồng là Nguyễn Xuân Phúc.
Do đó, bên cạnh những tội phạm Đinh La Thăng, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm... còn có Nguyễn Xuân Phúc. Chính hắn là thủ phạm, kẻ đóng vai trò chủ chốt trong việc biến 800 tỷ đồng của PVN, chính xác hơn là 4.000 tỷ đồng của các cổ đông PVN, OGC, VNT và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà xuống còn... 0 đồng.
22.03.2018

Tháng Chín
danlambaovn.blogspot.com