Diễn văn của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump tại Đại Hội Quần Chúng ở Wellington, Ohio
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-06-27
___OOO___
Tin Hoa Kỳ ngày 26 June, 2021

___OOO___


 

 

Donald Trump vạch trần sự tệ hại của Biden, biến nước Mỹ thành "nhà tù của thế giới"
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-06-27
___OOO___
2 hàng không mẫu hạm so kè sức mạnh: USS Gerald Ford hay Sơn Đông mới là kẻ thống lĩnh?

___OOO___