Thư của ông Bằng Phong Đặng văn Âu gởi Ls Lê Trọng Quát, thủ tướng chính phủ pháp định VNCH.
Nguồn: Email via diễn đàn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ngày đăng: 2021-07-08
Joe Biden công khai thừa nhận mình đồng hành với hệ thống gian lận cử tri do đảng Dân Chủ tạo lập để giành chiến thắng bầu cử cho mình : "secondly, we're in a situation where we have put together, and you guys did it for our administration, the president obama's administration, before this, we have put together I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of american politics." (Tạm dịch : thứ đến, chúng ta đang ở trong một tình huống ở đó chúng ta từng cùng nhau lập nên - các bạn đã làm điều đó cho chính quyền của chúng tôi, chính quyền của Tổng thống Obama, trước điều này, theo tôi nghĩ thì chúng ta đã cùng nhau lập nên một tổ chức gian lận cử tri rộng rãi và bao trùm nhất trong lịch sử chính trị Mỹ”.)
Kính thưa Thầy Lê Trọng Quát, Thủ tướng Chính phủ Pháp định,
Thủ tướng có biết ông Joe Biden lên làm Tổng thống nước Mỹ là do sự gian lận của đảng Dân Chủ với sự tiếp tay của Trung Cộng? Đó là một chính quyền bất hợp pháp giống như Hồ Chí Minh cướp quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1945.
Theo tôi, Thủ tướng Chính phủ Pháp định viết thư cho ông Joe Biden là một hình thức công nhận sự gian lận của một tập đoàn tay sai Trung Cộng, sẽ khiến cho Chính phủ không có uy tín đối với nhân dân Việt Nam, vì sự nhận thức yếu kém của Chính phủ.
Joe Biden là một loại bù nhìn ngớ ngẩn của thế lực ngầm muốn làm sụp đổ vai trò lãnh đạo Thế giới Tự Do của nước Mỹ. Ai nấy đều thấy điều đó! Tại sao Thủ tướng Chính phủ không thấy điều đó? Nước Mỹ hiện nay đều bị các Quốc gia Đồng Minh khinh bỉ, thì uy tín ở đâu ra để khiến cho kẻ thù tuân thủ luật lệ Quốc Tế? Xin Ngài Thủ tướng hãy xét xem nhận định của tôi là đúng hay sai, vui lòng cho tôi biết ý kiến.
Con tàu Titanic Hoa Kỳ đang chìm dần xuống đáy biển, vì bọn Dân Chủ nắm đa số ở Lưỡng Viện Quốc Hội đang ra những đạo luật phản dân chủ. Xin Thủ tướng kiên nhẫn chờ xem với hy vọng có phép lạ cứu nước Mỹ! Nói như vậy, không phải tôi bi quan. Tôi chỉ nghĩ Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn là nhóm thiểu số, không có tiếng nói tạo ảnh hưởng vì không có uy tín. Lại thêm bọn Việt Cộng dùng tay sai đánh phá, gây chia rẽ càng làm cho người Mỹ bản xứ khinh khi.
Việt Cộng đã làm cho nòi giống Việt Nam đáng khinh! Joe Biden cũng là một nhân vật đáng khinh. Xin Thủ tướng Pháp định đừng mất thời giờ viết thư cho một tên đáng khinh bỉ!
Trân trọng kính chúc Thủ tướng Pháp định dồi dào sức khỏe.
Bằng Phong Đặng văn Âu
Đính kèm dưới đây là thư của Thủ tướng Chính Phủ Pháp định VNCH Lê Trọng Quát gởi cho Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam hé lộ việc ông thủ tướng đã gởi công hàm đến ông Joe Biden

Trân trọng kính gửi quý Vị Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
Công hàm ngày 4 tháng 7, 2021 của Chính Phủ Pháp Định VNCH gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden thỉnh cầu hổ trợ giải pháp chính trị dân- chủ -hóa quốc gia Việt Nam, trả lại quyền tự quyết cho dân tộc, thực thi công pháp quốc tế và Hiệp Định Paris 1973.
Công hàm đã được Phủ Tổng Thống tiếp nhận trong ngày, cảm ơn và nghiên cứu.
Cuộc vận động này đang được tiếp tục với các giới chức và các vị dân cử Hoa Kỳ.
Mặt khác, Chính Phủ Pháp Định VNCH cũng đồng thời vận động Liên Hiệp Quốc,các quốc gia dân chủ ký kết Định ước Paris ngày 2 tháng 3,1973 và các quốc gia trong liên minh Ấn Độ đến Úc châu, Thái-Bình Dương đang hình thành.
Chính Phủ Pháp Định thành thật cảm ơn sư tín nhiệm và ủng hộ đặc biệt của quý Vị Chủ Tịch Liên Tôn dành cho Chính Phủ và riêng tôi.
Cùng đồng bào, chúng ta tập trung mọi nổ lực, hướng tới một mục đích duy nhất như đã khẳng định, chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
Một vận hội mới sẽ mở ra cho dân tộc, hòa bình, an lạc, hùng cường, toàn dân đoàn kết, đại đoàn kết để cứu nước và phát triển lanh chóng đất nước.
Thân kính cầu chúc quý Vị bình an, sức khỏe, mạnh tiến trên đường phục vụ quốc gia và đạo pháp.
Ngày 7 tháng 7, 2021
LS Lê Trọng Quát
Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa

 TTCP.07.2021
Kính gửi Ngài Tổng Thống Joseph R.
Biden Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ 1600
Đại lộ Pennsylvania
Hoa-Thịnh-Đốn

Kính thưa Tổng Thống,
Trong văn thư ngày 25 tháng 2, 2021, chúng tôi đã hân hạnh kính gửi đến Ngài lời chúc mừng Ngài được quốc dân tín nhiệm vào ngôi vị lãnh đạo thứ 46 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Tiếp đến, chúng tôi rất vui mừng và an tâm được biết trong chính sách đối ngoại đa phương của Ngài với thế giới, lập trường của Hoa kỳ trước mưu đồ bành trướng bằng vũ lực của Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, rất rõ ràng, cứng rắn, được lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng hòa chấp nhận và thế giới dân chủ, tự do hoan nghênh.
Dân tộc Việt Nam chúng tôi rất vui mừng vì mục tiêu xâm lăng số 1 của chúng là nước chúng tôi từ ngày Mao Trạch Đông bá chủ Trung Hoa lục địa tháng 10, 1949. Từ ngày ấy, quân đội rất thô sơ của Cộng sản Bắc Việt Nam đã được họ Mao huấn luyện, trang bị, nuôi dưỡng và nhồi sọ, trở thành một lực lượng tiền phong của Cộng sản quốc tế có nhiệm vụ xích hóa ba nước Đông Dương : Việt Nam, Ai Lao và Cao Miên.
Từ đấy, quốc gia Việt Nam chúng tôi biến thành một dải đê ngăn chặn làn sóng đỏ cuồn cuộn đổ về hướng Nam. Chiến tranh Đông Dương như thường được gọi, và tiếp theo là Chiến tranh Việt Nam đã biến đất nước chúng tôi thành một bãi chiến trường.
Chúng tôi tin chắc Ngài đã thừa hiểu, qua kinh nghiệm quí báu của các thập niên Ngài tham dự các cấp lãnh đạo thượng từng của Hoa Kỳ, hoàn cảnh bi đát của nước Việt Nam chúng tôi, nạn nhân của hai đảng Cộng sản Trung Hoa và Việt Nam từ ba phần từ thế kỷ nay. Tôi chỉ xin ghi vài mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng:
-Tháng 8, 1945, nước Việt Nam đã được hoàn toàn độc lập ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh và giao trả chủ quyền, độc lập và thống nhất cho Vua Bảo Đại của quốc gia Việt Nam. Công Sản Việt Nam đã thừa cơ hội buổi giao thời, cướp chính quyền như Cộng sản đã cướp chính quyền ở nhiều nước sau Đệ Nhị Thế Chiến.
- Ngày 20 tháng 7, 1954, Hiệp Định Genève được ký kết, chấm dứt cuộc chiến tranh mệnh danh Chiến tranh Đông Dương mà Cộng sản Việt Nam được Cộng sản Trung Hoa hỗ trợ toàn diện, mưu đồ nhuôm đỏ cả Đông Dương gồm ba nước Việt Nam, Lào và Cao Miên. Thi hành Hiệp Định Genève, nước Việt Nam tạm thời chia làm hai phần: Miền Bắc do chế độ cộng sản dưới danh hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) quản trị và Miền Nam do Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam (CPQGVN) quản trị. CPQGVN do ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo không ký Hiệp Định vì không chấp nhận sự chia đôi đất nước để giao một nửa tức Miền Bắc cho cộng sản Bắc Việt.
- Năm 1956, Cộng Sản Bắc Việt tức VNDCCH đòi tổng tuyển cử để thống nhất đất nước nhưng CPQGVN đã trở thành Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa (CPVNCH ) tháng 10, 1955) - bác bỏ vì CPQGVN không ký Hiệp Định Genève và vì VNDCCH đã áp dụng một chế độ độc tài khắc nghiệt không thể thực hiện một cuộc tổng tuyển cử tự do được.
Một bằng cớ bi thảm được thế giới khám phá và chính ngay chủ tịch VNDCCH phải thú nhận và xin lỗi dân chúng là hơn 150.000 người vô tội đã bị giết trong cuộc đấu tố cải cách ruộng đất từ năm 1953 đến 1956 ở Miền Bắc Việt Nam.
- Năm 1959, Cộng Sản Bắc Việt (VNDCCH) khởi động cuộc chiến tranh thứ hai, gọi là « Cuộc chiến tranh Việt Nam » bất chấp Hiệp Định Genève 1954 mà chúng đã ký kết. Hơn ba triệu người Việt đã thiệt mạng và 57.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến này để giúp quân đội và nhân dân Miền Nam chống quân xâm lăng Miền Bắc được Khối Cộng sản Nga Sô, Trung Cộng hổ trợ toàn diện, và để đồng thời ngăn chận làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á Châu.
- Ngày 27 tháng 1, 1973 Hiệp Định Paris được bốn phe ký kết : Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (do Cộng sản Bắc Việt tạo nên), nhằm « Chấm dứt chiến cuộc và tái lập hòa bình ở Việt Nam ». Định Ước ngày 2 tháng 3 tiếp theo được ký kết giữa 12 chính phủ gồm 4 chính phủ ký trong Hiệp Định và 8 chính phủ khác: Anh, Pháp, Canada, Trung Cộng, Nga Sô, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Nam Dương, cùng ký trước sự hiện diện của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.
- Hiệp Định Paris vừa được ký thì ngày hôm sau Cộng sản đã vi phạm vì chúng đã có mặt hơn 100.000 quân ở Miền Nam từ lâu nhưng Hiệp Định không buộc chúng phải rút về Miền Bắc trong lúc binh sĩ Hoa Kỳ và Đồng Minh ở Miền Nam phải rút khỏi Miền Nam trong vòng 60 ngày và họ đã thi hành nghiêm chỉnh.
Mặc dầu Ủy Ban kiểm soát đình chiến đã nhiều lần tố cáo các vi phạm của CS Bắc Việt, chúng vẫn công khai đổ quân vào Miền Nam, tăng cường cuộc chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa với sự viện trợ quân sự tối đa của Trung Cộng và Nga Sô.
Trong lúc ấy, Hoa Kỳ vẫn không thi hành điều cam kết của Tổng Thống Nixon là sẽ can thiệp nếu quân đội CSBV tấn công quân đội VNCH vi phạm HĐ Paris. Chiến sĩ VNCH đã phải chiến đấu đơn độc một mình chống lại quân đội Bắc Việt được toàn khối Cộng sản quốc tế hỗ trợ tối đa, lại còn bị cắt hết viện trợ quân sự của Hoa kỳ.
Trong cuộc chiến tự vệ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chứng tỏ cao độ khả năng và tinh thần chiến đấu đạt được nhiều thắng lợi lớn, điển hình trong chiến dịch Đông-Xuân 1968-1969, trong vụ tái chiếm Cổ thành Quảng Trị, trong vụ đánh tan nhiều sư đoàn địch ở An Lộc trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 khiến nhiều tướng lãnh và báo chí Hoa Kỳ phải khâm phục .
Thế nhưng, thưa Tổng Thống, một nước nhỏ đơn độc, Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi, làm sao chống được lâu dài hai đại cường của thế giới cộng sản đang hồi hùng mạnh nhất mà chính Hoa Kỳ vĩ đại cũng phải kiêng dè !
Ngày 30 tháng 4, 1975, bức màn sắt đã rủ xuống bao trùm đất nước chúng tôi để che đậy một cảnh tượng trả thù lớn nhất trong lịch sử cận đại: non nửa triệu công chức, quân nhân, nhà giáo, văn nghệ sĩ, ký giả, bị giam cầm có người hơn 18 năm trong các nhà giam được gọi một cách giả dối là trại cải tạo.
Nhân quyền, tự do, dân chủ bị tước đoạt trong non nửa thế kỷ nay. Quyền tự quyết của dân tộc chúng tôi bị thủ tiêu.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự đặt mình lên trên toàn dân và Nhà Nước: Hiến Pháp năm 2013 hiện hành của Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa: điều 4 khoản 1 qui định “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà Nước và xã hội ”.
Tập trung xong tất cả mọi quyền hành trong tay bằng một hiến pháp không giống với bất cứ hiến pháp nào của thế giới văn minh ngày nay, Đảng Cộng sản còn trói buộc nước Việt Nam trong một tư thế cô lập hoàn toàn để làm một con mồi sẵn sàng cho Trung Cộng thôn tính với sự chấp nhận 4 KHÔNG của chúng áp đặt ghi rõ trong “Sách Trắng của bộ Quốc Phòng” VNXHCN năm 2019:
1- Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự,
2- Không liên kết với nước này để chống nước kia,
3- Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác,
4- Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Sự trói buộc như đối với một chư hầu còn được kéo dài vô hạn định qua 16 chữ vàng do Trung Cộng và Việt Cộng ghi khắc: Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan nghĩa là sông núi gắn liền cùng chung lý tưởng, hoà nhập văn hoá, có chung định mệnh được dịch là ”Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".
Tình trạng lệ thuộc mất chủ quyền và độc lập này đã làm cho dân chúng và ngay cả nhiều tướng lãnh và Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cùng một số tướng và sĩ quan của Công An Nhân Dân công khai phẫn nộ và phản đối các lãnh đạo trong bộ Chính Trị đảng Cộng sản đã tuân lệnh của Trung Cộng, mở cửa cho chúng thôn tính đất nước trong một tương lai không xa . Ký ức 1000 năm Bắc thuộc - Việt Nam bị Trung Hoa đô hộ- không bao giờ mờ phai trong trí nhớ của người dân.
Giờ đây, đại đa số dân chúng Việt Nam đều âm thầm hay công khai quyết tâm thay đổi chế độ Xã hội Chủ nghĩa mà đảng Cộng sản đã áp đặt quá lâu trên đất nước, gây quá nhiều tang tóc, hận thù, ngăn chặn bước tiến của dân tộc trong ba phần tư thế kỷ nay.
Thể hiện ý chí của dân tộc, nối tiếp công cuộc tranh đấu của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa tiền nhiệm năm 1975 giành lại quyền tự quyết của nhân dân bị Cộng sản cướp đoạt, Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi trân trọng thỉnh cầu Tổng Thống hỗ trợ nhân dân Việt Nam khôi phục lại chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ qua một cuộc tổng tuyển cử tự do, quốc tế giám sát như Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 và Định ước kế tiếp ngày 2 tháng 3, 1973 đã qui định và Chính Phủ Hoa Kỳ cùng Chính Phủ VNCH tiền nhiệm của chúng tôi đã ký kết với 10 chính phủ khác, đồng thời cam kết tôn trọng và thực thi các quyền căn bản của nhân dân Việt Nam như vừa kể trên.
Hành động của Tổng Thống chứng tỏ sự tôn trọng luật pháp quốc tế mà đại cường Hoa Kỳ luôn luôn chứng tỏ, vừa trả lại công lý cho dân tộc Việt Nam bị tước đoạt nhân quyền và dân quyền trong các thập niên qua.Liên minh các nước từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương đanh hình thành cũng chắc chắn có thêm một quốc gia Việt Nam hơn 100 triệu người cùng chung một lý tưởng tự do, ở ngay vị trí chiến lược của một tiền đồn chống mưu đồ bành trướng của Trung Cộng về hướng Nam. Chúng tôi mong ước Liên minh sẽ là một Tổ chức Liên – Phòng Đông-Nam - Á mới (LPĐNA - South East Asia Treaty Organization) để bù đắp tình trạng quá yếu kém của Hiệp Hội các nước Đông Nam Á (HHNĐNA-Association of SouthEast Asian Nations) không chung sức nổi để đối phó với Trung Cộng.
Mặt khác, nếu đã có một Tổ chức Hiệp Ước Bắc Đại –Tây- Dương (TCHƯBĐTD-North Atlantic Treaty Organization) đã bảo vệ hữu hiệu các nước Phương Tây trong suốt cuộc chiến tranh lạnh chống Đế quốc Nga Sô thì hơn bao giờ cả, cần hình thành sớm một Tổ chức LPĐNA mới để bảo vệ các nước Đông Á - Thái Bình Dương, một vùng quan trọng mọi mặt đang bị ba chế độ cộng sản Á Châu: Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Cộng khống chế, đàn áp một tỷ rưởi người và đe dọa an ninh và hòa bình trong toàn vùng.
Kính thưa Tổng Thống,
Thượng Đế đã trao phó cho Hoa Kỳ một sứ mệnh cao quí và nặng nề: gánh phần lớn trong sự nghiệp bảo vệ tự do và hòa bình cho nhân loại. Trong trọng trách lớn lao của Tổng Thống và trước hiện tình sôi động ở Đông Á –Thái Bình Dương, giải pháp dân-chủ hóa Việt Nam sẽ biến Việt Nam XHCN thành một quốc gia hùng mạnh cùng chung một lý tưởng và mục đích với Liên minh, bảo vệ an ninh và hòa bình cho toàn vùng trọng yếu này của thế giới.
Sự hỗ trợ giải pháp chính trị tích cực này của Tổng Thống còn là một minh chứng Hoa Kỳ luôn luôn đứng về phía các dân tộc bị áp bức, đặc biệt với một dân tộc đã chia xẻ với nhân dân Hoa Kỳ nhiều hy sinh vô giá trên một đoạn đường dài đầy chông gai của lịch sử.
Với niềm tin ấy, và hôm nay, ngày trọng đại nhất của lịch sử Hoa Kỳ, tôi trân trọng đạo đạt lên Tổng Thống nguyện vọng thiết tha của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam và của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa mong được Ngài hỗ trợ cuộc tranh đấu của chúng tôi cho một nước Việt Nam tương lai tự do, dân chủ, an lạc, hòa bình, góp phần xứng đáng với cộng đồng quốc tế.
Kính xin Tổng Thống thể nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa của dân tộc Việt Nam và của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi.
Hải ngoại, ngày 4 tháng 7, 2021
Thủ Tướng Chính Phủ
Lê Trọng Quát
Nguyên Đệ Nhất Quốc Vụ Khanh
Hội Thẩm Viện Bảo Hiến VNCH
----------

Ý kiến độc giả :

Đọc lịch sử về Trần Ích Tắc, thiết nghĩ những người yêu nước đừng nên bắt chước ông ta, vì mưu đồ chính trị mà làm ngơ chính nghĩa của dân tộc.
Trích Wikipedia :
Trần Ích Tắc (chữ Hán: 陳益稷, 1254 – 1329),[1] thường được biết đến với tước hiệu Chiêu Quốc vương (昭國王), là một hoàng tử nhà Trần. Ông là con của Trần Thái Tông, em cùng cha khác mẹ với Trần Thánh Tông và Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải. Ngoài ra, ông cũng là chú của Trần Nhân Tông.
Là hoàng thân nhà Trần, nhưng Trần Ích Tắc là một người tham vọng và muốn thay thế ngôi vị của Thánh Tông và Nhân Tông. Khi nhà Nguyên xâm lược đến Đại Việt năm 1285, ông đã dẫn gia quyến xin hàng và được cải phong làm An Nam quốc vương; 安南國王. Tuy nhiên, quân đội nhà Nguyên liên tiếp thất bại khiến Trần Ích Tắc tan vỡ kế hoạch và phải sống lưu vong ở Đại Nguyên.
Đi cầu viện thì phải biết chọn ai là người thực tâm và có chính nghĩa và chí khí để trao phó trách nhiệm chứ không ai trao trứng cho ác điểu để nó mổ nát bét ổ trứng của mình.
Joe Biden qua 6 tháng hành nghề tổng thống đã để cho toàn thế giới thấy rõ hắn đang muốn biến nước Mỹ thành một mớ hổn độn vô trật tự, vô luật pháp, vô dạo đức, dùng bạo lực của bọn côn đồ để uy hiếp đối lập, tước đoạt tự do ngôn luận của người dân, cố tình nhồi sọ mọi người bằng chính sách màu da sắc tôc để tạo chia rẽ và biến nước Mỹ thành chư hầu dễ sai khiến của khối Cọng Sản quốc tế.
Không có lý do nào mà một người mang tinh thần chống Cọng lại đi cầu cạnh một tên mất trí, vô đạo đức, vô chính nghĩa quốc gia như Rồ Bại Đần. Trình bày lịch sử đấu tranh của VNCH cho một tên có quá trình quyết liệt chống VNCH và người Việt tỵ nạn thì quả thật đó là một vấn đề loạn não. Phải chăng ông Lê Trọng Quát đang là thành viên của khối "Phải đạo chính trị" Mỹ, hôm nay phải vâng phép tôn một ông tội phạm da đen làm vị anh hùng của mình, rồi nay mai phải theo đuội Biden quỳ gối trước ảnh tượng cua một ông lãnh tụ da vàng nào đó bên Tàu chăng ??? để cho rập khuôn phép tắc ngoại giao của bọn cấp tiến rồi chờ ơn mưa móc ??
JB Trường Sơn
----------