Mặt tối đáng sợ của giới tinh hoa Mỹ: “Quyền lực tuyệt đối làm băng hoại hoàn toàn"
Tác giả : DBC News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-07-15
----------