BÌNH THUẬN: THIÊN AN MÔN THỨ HAI.
Author: Kiêm Ái Posted on: 2018-06-16

Bình thuận nổi dậy
- Tô Lâm là Đặng Tiểu Bình Việt Nam, sẽ giải quyết Bình Thuận bằng xe tăng, đại liên...
- Quân Trung Cọng sẽ đàn áp toàn dân Bình Thuận
- Phải diệt trừ bọn đầu sỏ công an VC trước khi quá muộn.
- Cứu được Bình Thận sẽ là bước đầu cứu Quê Hương Việt Nam.
- Sinh viên Việt Nam ơi! Hãy tiến lên như bao anh hùng Việt Nam.
x x x
 
Tin mới nhứt cho biết chính Tô Lâm Bộ, Trưởng Công An Việt Cọng đã ra lệnh diệt trừ Bình Thuận như Thiên An Môn của Tàu mấy chục năm trước, điều nghiệt ngã cho Bình Thuận Phan Rí bị VC cúp điện cúp nước và các phương tiện sinh sống. Điều đau xót cho Bình Thuận là chính quân Trung Cọng với xe tăng BRT160 và 2 Trung Đoàn sẽ trực tiếp đàn áp Bình Thuận.
- Tại sao VC chủ trương tiêu diệt Bình Thuận?
- Vì chúng muốn chứng tỏ cho dân chúng biết quyết tâm đàn áp với bất cứ giá nào cuộc vùng dậy lần này của toàn dân và là cuộc nổi dậy sinh tử của dân Việt Nam.
- Trung Cọng đã đưa phi cơ đến chỡ dân Trung Cọng về nước là dấu hiệu cuộc đàn áp khốc liệt của Tàu Cọng và Việt Cọng đối với dân chúng sắp xảy ra..
- Xin hãy là BÌNH THUẬN khắp Nam, Bắc, Trung Việt Nam trước khi Bình Thuận bị tiêu diệt.
- Cọng Sản Việt Nam quyết diệt BÌNH THUẬN làm thí điểm cho dân chúng sợ. Dân Việt Nam cũng quyết "sát nhứt nhân, vạn nhân cụ", phải đáp trả chủ trương ác độc của VC.

 
Kính thưa toàn thể đồng bào trong và ngoài nước.
- Trước khí thế đấu tranh của đồng bào, VC không đem dự luật cho thuê 99 năm ra biểu quyết, nhưng trên thực tế chúng đã giao đất cho Trung Cọng.
- Trước tham vọng của Trung Cọng, một mặt chúng mua chuộc 4 tên đầu sỏ VC, mặt khác chúng sẽ thay thế quân đội VC đàn áp dân chúng Việt Nam và xâm lăng Việt Nam.
Chúng ta phải làm gì để cứu Quê Hương?
- Quốc ngoại biểu tình phản đối Trung Cọng và Việt Cọng đang đàn áp dân chúng Việt Nam.
- Tố cáo quân xâm lăng Việt Nam của Trung Cọng đã và đang có mặt tại Việt Nam đội lốt quân Việt Cọng.
- Yêu cầu Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra cuộc xâm lăng của Trung Cọng, cuộc đàn áp thô bạo dân chúng Việt Nam của CSVN.
- Quốc nội tổng đình công, bải thị, bải khóa và đồng loạt biểu tình khắp nơi, đòi hỏi VC phảixua đuổi quân Trung Cọng về nước.
- Trừng trị đích đáng 4 kẻ đầu sỏ đảng Cọng Sản Việt Nam: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang và Nguyễn Thị Kim Ngân.
-Kêu gọi quân đội VC, Công an VC và cán bộ VC trở về với dân tộc.
- Đấu tranh toàn diện lật đổ chế độ Việt Cọng.
Tổ quốc đang trên bờ sinh tử, xin đồng bào cấp tốc đứng lên lật đổ chế độ Cọng Sản như các dân tộc Đông Âu đã làm, như các dân tộc Phi Châu đã làm. Chúng ta không thể thua sút các dân tộc bị trị trên thế giới.
Xin hãy cứu lấy quê hương.
 
Kiêm Ái
6.16.2018