Ý đồ đằng sau luật đặc khu và luật an ninh mạng
Author: Le Nguyen Source: Danlambao Posted on: 2018-06-18
Dự luật cho thuê đất 99 năm trong đặc khu kinh tế là trò dương đông kích tây nhằm đánh lạc hướng dư luận xã hội của đảng csVN và sự kiện đặc khu chỉ bịp được những đứa ngu Hồ, mù đảng, cuồng cộng mà thôi. Quả bom 99 năm mà bộ chính trị tung ra cho mọi cặp mắt đổ dồn vào trút đổ phẫn nộ, tạo điều kiện cho thủ tướng Phúc đăng đàn hạ nhiệt, bảo là chính phủ lắng nghe ý kiến của người dân rồi kỳ kèo bớt một thêm hai và chốt lại thời hạn cho thuê đất “theo luật pháp quy định” để danh chính ngôn thuận giao đất cho Tàu.
Bên cạnh đánh lạc hướng dư luận với con số cho thuê đất 99 năm, lãnh đạo cộng sản lệnh cho các con chim mồi bắt loa “nhắc nhở” cho người dân biết luật đất đai hiện hành, quy định cho thuê đất đến 70 năm. Khi thủ tướng Phúc lên loa đài lu loa bảo lùi thời gian cho thuê đất, rồi làm đúng theo luật đất đai hiện hành là đã phần nào giải tỏa được áp lực của người dân? Điều đó cho chúng ta thấy thời hạn cho thuê đất chỉ là “diện”và “điểm” của bộ chính trị muốn đạt được là giao đất cho Tàu không gặp sự phản ứng mạnh của nhân dân Việt Nam, vì chính phủ có lắng nghe ý kiến của dân và làm theo luật pháp quy định!
Dự luật đặc khu đã gặp sự phản kháng quyết liệt của người dân Việt Nam buộc lãnh đạo cộng sản phải xoa dịu lòng dân qua truyền thông báo chí, tuyên bố hoãn ngày bỏ phiếu thông qua luật đặc khu kinh tế, là kế hoãn binh của Bộ chính trị. Dù thế động thái lùi bước của csVN, vẫn không ngăn được các cuộc xuống đường quy mô lớn trên diện rộng khắp cả nước, với quan điểm rõ ràng trong các khẩu hiệu biểu tình chứa nội dung như sau:
“Không cho Trung Quốc thuê đất dù chỉ một ngày; Đả đảo bè lũ tay sai bán nước; Đả đảo cộng sản nhượng đất cho Tàu; Cho thuê đất 99 năm là nô lệ cho Tàu cộng; Vì lợi ích dân tộc Việt Nam chúng tôi phản đối đặc khu Trung Quốc...”
Hoãn lại việc bỏ phiếu thông qua luật đặc khu chỉ là màn câu giờ để cho ban tham mưu của bộ chính trị tương kế tựu kế, tìm cách thông qua luật đặc khu để giao đất cho Tàu. Việc quyết tâm giao đất cho Tàu được thể hiện qua các luận điệu tuyên truyền cho đặc khu kinh tế của lực lượng tuyên truyền viên, dư luận viên và các tên bồi bút, báo nô lu loa bịp bợm, láo lừa người dân trên các phương tiện truyền thông lề đảng như sau:
“Trên thế giới, các mô hình “đặc khu kinh tế”, “đặc khu hành chính”, “thành phố tự do”, “thành phố công nghiệp-công nghệ cao”, “thành phố thông minh”… với cơ chế, chính sách mở, thông thoáng và ưu đãi đã được nhiều quốc gia áp dụng và phát triển thành công từ rất sớm, tạo động lực lan tỏa cho cả nền kinh tế phát triển.
Đặc khu kinh tế Thâm Quyến, Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai (UAE), Khu kinh tế tự do Incheon, Thành phố quốc tế tự do Jeju (Hàn Quốc)... là những ví dụ điển hình cho sự thành công của các mô hình này.
Hiện nay, nhiều quốc gia vẫn tiếp tục phát triển các đặc khu với quy mô lớn hơn, mức độ tự do, ưu đãi và cạnh tranh cao hơn trên nhiều lĩnh vực nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa VIII, Văn kiện Đại hội X và XII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 được Đại hội XI của Đảng thông qua, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 được Quốc hội phê duyệt đều đã thể hiện rõ chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với việc xây dựng và phát triển mô hình đặc khu kinh tế, đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt.”
Đọc các bài viết tuyên truyền cho đặc khu, đọc dự thảo luật và danh mục kinh doanh, sản xuất trong các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc... so sánh với các khu kinh tế của UAE, Hàn Quốc, Malaysia... không khó cho chúng ta thấy có rất ít điểm tương đồng nhưng có rất nhiều khác biệt của cái mà csVN gọi là chính sách mở, cơ chế thông thoáng nhiều ưu đãi thu hút đầu tư... tạo động lực lan tỏa làm đầu tàu lôi kéo kinh tế cả nước phát triển!
Thực sự của cái gọi là cơ chế thông thoáng thu hút đầu tư nước ngoài ở đặc khu kinh tế chỉ là trò bịp bợm, láo lừa của bộ chính trị csVN. Cụ thể láo lừa, bịp bợm của bộ chính trị nằm trong dự thảo luật đặc khu kinh tế gọi là chính sách mở, cơ chế thông thoáng thu hút đầu tư nước ngoài đã bị luật an ninh mạng đóng sập cách cửa cơ chế thông thoáng, chính sách mở...
Luật an ninh mạng có nhiều điều luật khá buồn cười sẽ được phân tích trong một bài viết khác. Ở đây chúng ta chỉ bàn đến luật an ninh mạng đóng sập các cánh cửa thông thoáng, thu hút đầu tư nước ngoài làm đầu tàu lôi kéo kinh tế cả nước phát triển như lời lãnh đạo csVN nói!
Có lẽ, đa phần người dân đều biết, là sau 20 năm mở cửa hội nhập kinh tế thế giới và hơn 10 năm gia nhập WTO với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảng csVN đã ký kết hứa hẹn sửa đổi luật, thực thi tuân thủ luật chơi quốc tế để được gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO) nhưng đến hôm nay với luật an ninh mạng đã đóng sập cách cửa “thông thoáng” kéo nền kinh tế Việt Nam quay trở lại trước thời mở cửa.
Nói cách khác với luật an ninh mạng đã biến nền kinh tế thị trường đồ đểu cộng sản trở về nền kinh tế đồ đá xã hội chủ nghĩa. Nó chẳng có cơ chế thông thoáng, ưu đãi nào ở đây cả bởi luật An ninh mạng đã chống lại chuẩn mực quốc tế mà csVN cam kết tuân thủ lúc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), lúc tham gia đàm phán hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương (PPT), và lúc ký kết hiệp định thương mãi tự do với Liên Âu như:
- Dịch vụ viễn thông của công ty nước ngoài cung cấp qua biên giới, không quy định phải đặt máy chủ lưu trữ dữ liệu có cơ quan đại diện trên lãnh thổ Việt Nam.
- Không bên nào được sử dụng hoặc lựa chọn địa điểm lắp đặt các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong phạm vi lãnh thổ của mình, để xem đó như điều kiện để được phép kinh doanh trong lãnh thổ đó.
Thế nhưng luật an ninh mạng của Việt Nam đã vi phạm cam kết với các tổ chức thương mại thế giới ở điều 25, khoản 3,4 và điều 26, khoản 3, khoản 2 mục a, d đính kèm theo đây:
“Điều 25: Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế:
khoản 3: Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ an ninh mạng theo thẩm quyền quản lý; chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ an ninh mạng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Khoản 4: Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế có trách nhiệm tạo điều kiện làm việc, thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và bảo đảm an ninh mạng khi có yêu cầu.
Điều 26: Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng:
Khoản 2: Cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên không gian mạng hoặc sở hữu hệ thống thông tin tại Việt Nam phải:
Mục a: Thiết lập cơ chế xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản;
Mục d: Lưu trữ tại Việt Nam đối với thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam và các dữ liệu quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Khoản 3: Chính phủ quy định cụ thể các loại thông tin phải lưu trữ tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam tại điểm d khoản 2 Điều này.”
Đọc các điều, khoản, mục và lọc lựa trong đống hỗ lốn dự thảo luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng chỉ ra cho chúng ta thấy bộ chính trị csVN lập ra đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc không nhằm phục vụ cho mục tiêu kinh tế mà nó phục vụ cho ý đồ chính trị do những nguyên do sau:
- Thành lập đặc khu kinh tế với chính sách, cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư. Sao lại ra luật an ninh mạng buộc các công ty, cơ quan, tổ chức phải lưu trữ các loại dữ liệu thông tin phải đặt trụ sở (máy chủ) văn phòng đại diện tại Việt Nam. Như thế trái với chuẩn mực quốc tế, vi phạm cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Làm thế là tạo thêm khó khăn cho đầu tư nước ngoài, chẳng khác nào đuổi khách đi đóng sập các cánh cửa lại!
- Thành lập đặc khu kinh tế bà chủ tịch quốc hội nói vừa làm vừa thử nghiệm. Thế thì tại sao đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị làm một đặc khu trước để vừa làm vừa thử nghiệm nhằm tránh rủi ro thất bại thảm hại như các nước đi trước gặp phải, mà các lãnh đạo trách nhiệm chỉ đạo thành lập đặc khu phớt lờ ý kiến sáng suốt, thận trọng của ông Nghĩa?
- Thành lập đặc khu kinh tế sao lại chọn các vị trí địa chính trị chiến lược có ý nghĩa quan trọng trong việc canh chừng và bảo vệ Biển Đông? Như thế cho mọi người thấy đặc khu không phục vụ cho mục tiêu kinh tế mà phục vụ cho mục tiêu chính trị và cũng không phải phục vụ mục tiêu chính trị của Việt Nam mà tạo điều kiện cho Tàu khống chế, xác lập chủ quyền bản đồ hình lưỡi bò trên Biển Đông?
Ý đồ thật sự dằng sau luật đặc khu, luật an ninh mạng của Việt cộng với Tàu cộng không chỉ là Biển Đông mà đặc khu còn là bước chuẩn bị cho kế hoạch sáp nhập Việt Nam vào Tàu không cần tiếng súng và không khó để chúng ta nhận ra ý đồ của bộ chính trị csVN:
1) Làm luật an ninh mạng buộc đặt máy chủ ở Việt Nam là nhằm đuổi Google, Facebook, Youtube đi để thay Weibo, Baidu, Tencent vào “tỉnh lỵ Việt Nam” như cộng sản Tàu đã làm ở Trung Quốc. Như thế là csVN, một lần nữa thực hiện có ý đồ đuổi văn minh “tây phương” để rước man rợ “Tàu” vào.
2) Chọn Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc làm đặc khu là khóa chặc Việt Nam trong vòng tay của Trung Quốc để Việt Nam không còn cơ hội cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh. Sự hiện diện của Mỹ ở Cam Ranh thì tham vọng Biển Đông và âm mưu biến Việt Nam thành một tỉnh lỵ sẽ không thể như ý chúng muốn được.
Trong những ngày tháng tới, luật đặc khu, luật an ninh mạng phải được quốc hội gật thông qua vì nó là chủ trương lớn của đảng và đặc khu phải được thành hình vì đảng đã ký hợp đồng sang nhượng cho Tàu. Tất cả cái gọi là đưa ra quốc hội bỏ phiếu thông qua chỉ là diễn trò, là bước đi chiến lược thôn tính Việt Nam của bá quyền Đại Hán, có sự hà hơi, tiếp sức của các tên tay sai làm nội tuyến, cài cắm trong đảng csVN.

Le Nguyen
danlambaovn.blogspot.com
--------
Ý kiến độc giả :

Tụi VC nêu ra những tiền lệ trên thế giớí qua việc cho thuê đất làm "Đặc Khu" để tự cho rằng việc mình cho Trung Cọng thuê đất 99 năm là việc thường tình.
Luận điệu này chỉ lừa bịp được kẻ ngu ngơ mà thôi, chứ người có chút suy nghĩ đều biết rõ rằng khi mình giao một bầy gà nhờ con trâu hay con bò chăn giữ thì chẳng mất một con nào, nhưng nếu nhờ bọn chồn cáo ngoài rừng về chăn nuôi bầy gà cho mình thì chỉ trong một đêm, bầy gà liền bị xé xác và nuốt trọn bởi lũ chồn cáo này. Trung Cọng chính là lũ chồn cáo đó.
Nước Mỹ khi chiếm giữ nước Nhật sau đệ nhị thế chiến đã làm cho nước Nhật phát triển tiên tiến hơn các nước láng giềng và sau đó trả lại quyền cai trị cho nhân dân Nhật Bổn lên một nước Nhật "mới" huy hoàng và văn minh tráng lệ. Nước Mỹ cũng giúp giải phóng nước Nam Hàn và làm cho Nam Hàn phát triển văn minh tột độ như ngày hôm nay mà không hề chiếm giữ một phần đất nào của họ.
Trái lại, Cọng Sản đến được chỗ nào liền chiếm cứ chỗ đó làm của riêng mình. Khi nước Nga Cọng Sản chiếm cứ các nước lân bang thì sát nhập tất cả vào Liên Bang Soviết của mình, áp đặt chế độ vô sản cai trị dân bằng đàn áp và bóc lột tận xương tuỷ. Tàu Cọng khi lấn chiếm Mông Cổ, Tây Tạng, Tân Cương thì không bao giờ nhả ra mà nuốt chửng làm thuộc địa của họ.
Bắc Việt Cọng Sản lấy cớ "giải phóng" miền Nam Việt Nam, đã dùng bạo lực súng đạn của Nga Tàu để cưởng chiếm cướp bóc và áp đặt chế độ đàn áp tàn bạo lên người dân, đẩy họ vào nhà tù, đưa họ vào các miền đất hẻo lánh của vùng kinh tế mới hầu chiếm cứ thánh phố, đoạt nhà cửa và tài sản của dân.
Đến nay, dù toàn dân có bị chúng đâm đui mắt cũng đã biết và nếm được mùi vị gian trá của "đặc khu", "thuê đất", "giải phóng" của Cọng Sản ra sao.
Chỉ có bọn giòi bọ trong đống cứt mới có thể tin vào lời nói của Cọng Sản mà thôi.
 
Kim Hoa Bà Bà