( TIN TỨC HOT MỚI NHẤT ) Ngày 19/06/2018 | Tổng Biểu Tình Của Các Giáo Phận Từ Bắc Vào Nam
Source: Hữu Nhân - Youtube - Posted on: 2018-06-18


TIN NÓNG: Sư Thầy Thích Đồng Long thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bị bắt khi đi biểu tình
Source: Bán TV - Youtube Posted on: 2018-06-18Ý kiến độc giả :

Nhìn một vị sư Phât Giáo đơn độc đi biểu tình với lòng yêu nước chân thành mà thấy thương cho ông. Vì sao ? Vì ông đã bị tập thể các sư sải của Phật Giáo Việt Nam bỏ rơi đến nổi phải hành động một mình lẽ loi !
Họ, đạo hữu và giới tu sĩ Phật Giáo di đâu cả rồi ? Họ đã hết yêu nước chăng ? Hay là họ đã bán linh hồn cho quỷ Cọng Sản cả rồi ? E rằng đúng như vậy ! Trước đây họ đã tiếp tay với Cọng Sản phá nát chế độ tự do của VNCH :


Phật Giáo biểu tình chống chính phủ Đệ Nhất VNCH năm 1963


Phật giáo tổ chức "tự thiêu" để lật đổ chế độ Đệ Nhất VNCH năm 1963


Phật Giáo biểu tình chống Đệ Nhị VNCH năm 1967
Khi nổi loạn biểu tình, tự thiêu, mang bàn Phật xuống đường, Phật giáo đã yêu nước và chống Cọng chăng ? Hoàn toàn không, họ chỉ vâng lệnh Việt Cọng để phá hoại nền độc lập tự do của Miền Nam Việt Nam. Bằng chứng ư ? Hãy nhìn hình ảnh dưới đây thì hiểu ngay. Một hình ảnh bằng ngàn lời nói !!


Chính quyền Việt Cọng tưỏng thưởng cho Phật Giáo xây tượng của vị sư Thích Quảng Đức tự thiêu giúp lật đổ đệ nhất VNCH tại công viên


Phật Giáo được nhà nước hổ trợ tổ chức Đại Hội dưới tượng của lãnh tụ Hồ Chí Minh


Phật Giáo rước tượng Hồ Chí Minh vào chùa Đại Nam Quốc Tự để thờ lạy


Sư Phật Giáo thờ lạy tượng tên bán nước Hồ Chí Minh
Các thầy, các sư, các đại đức thượng tọa ơi, hãy trở về với chính nghĩa, hãy noi gương của vị sư trẻ biểu tình chống VC nêu trên để tranh đấu cho tự do độc lập của đất nước Việt Nam chứ đừng chạy theo chúng để tiếp tay bán nước nghe quý vị.

JB Trường Sơn