Tại Chợ Gạo Mỹ Tho, người dân đang vây kín QK9

Ngay Bây giờ tại Chợ Gạo_Mỹ Tho,người dân vây kín QK9, Hàng ngàn CSCĐ được điều động|TỐI 18/6