Phen này Toi rồi: Tổng Tư lệnh Anh tại Afghanistan sẽ đưa Joe Biden ra Tòa Án quốc tế
Tác giả : Saigon News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-08-24
----------