Bảy Đần nhận trách nhiệm về vụ ISIS đánh bom tự sát tại Kabul nhưng không quên tiếp tục đổ thừa cho TT Trump
Tác giả : Sonia Ohlala USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-08-27
___OOO___
Taliban: Ít nhất 13 người chết trong vụ nổ bom ở phi trường Kabul
Tác giả : VOA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-08-27

----------