Tổng Tư Lệnh Bảy Đần tiếp tục tấn công khủng bố ISIS-K nhưng trật mục tiêu, giết chết 9 thường dân trong đó có 6 trẻ em
Tác giả : Sonia Ohlala USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-08-30
15 triệu lá phiếu qua thư không được kiểm đếm tại phòng phiều trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020

----------