NAY JOE BIDEN ĐẮC CỬ
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2021-09-02
Nay Joe Biden đắc cử *
Hoa Kỳ rối tựa bòng bong
Bởi nghị quyết nào "ngài" ký
Cũng làm thiệt hại non sông !
*
Nay Joe Biden đắc cử
Hoa Kỳ, lính chết đau thương
Ôi Mười Ba Người lính trẻ
Họ không chết ở chiến trường !
*
Họ chết vì ông triệt thoái
Không kế hoạch, lại coi thường
Sinh mạng của người lính Mỹ
Và làm nhục tủi quê hương !!!
*
Từ khi Biden nhậm chức
Quốc Hội lính cản, rào vây
Biên giới thì ông bỏ ngỏ
Để dân nhập lậu vào đầy !
*
Từ khi Biden nhậm chức
Còn đâu nước Mỹ anh hùng
Nhục cho vết đen lịch sử
Ông làm nước Mỹ nát tung !
*
Hệ quả đau thương lịch sử
Là dân tỵ nạn đem vào
Nếu như lẫn quân cảm tử
An ninh nước Mỹ ra sao ???
*
Nay Joe Biden nhậm chức
Dân ta đóng thuế mệt nhừ
Để "ngài" tiền cho các nước
Và nuôi cái đám lậu cư !
*
Nay Joe Biden nhậm chức
Mừng cho... chiến thắng cộng Tầu
Nước Mỹ rồi như nước Việt
Đau thương trong kiếp chư hầu !
*
Sau ngày Biden nhậm chức
Thì Tàu sẽ đặt cùm gông
Bởi hai bốn năm tận lực
Tàu đưa nước Mỹ vào tròng !
*
Ngày Joe Biden đắc cử *
Hoa Kỳ, Hiến Pháp tan tiêu
Chỉ còn Hán Nô Dân Chủ
Cộng Hoà rồi cũng phiêu diêu !!!
*
Nay Joe Biden nhậm chức
Hoa Kỳ sẽ mất tự do
Chỉ còn XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Dân thành công cụ, trâu bò !
*
Nay Joe Biden đắc cử *
Deep State thế lực dẫn đầu
Hơn hai trăm năm hùng sử
Tan nhoà trong cuộc bể dâu...
*
Vui chưa ! Biden đắc cử *
Là tiêu sông núi Hoa Kỳ
Thế giới chỉ còn nhục sử
Trong bàn tay Jinping Xi !!!

Ngô Minh Hằng
* đắc cử do nhiều ngàn người chết trổi dậy từ nghĩa địa đến phòng phiếu làm ....bổn phận công dân !