Lại ác mộng
Nguồn: FB Cao Xuân Thanh Ngọc Ngày đăng: 2021-09-03


Bình luận độc giả :

Tom Tran
Hai anh em nhà nậu
Khanh Vu
Hai thằng già xỏ lá...
Phá hoại nước mình, giết bá tánh bằng sự ngu si...!!!
Thế còn làm bộ khóc lóc sầu bi !
Nước mắt cá sấu cả thế gian đều biết cả
Thinh Tran
Còn thiếu thằng đen này cho đủ bộ ba.


----------