TT THÍCH THÔNG LAI SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TÔI & CÔ LISA PHẠM
-

Ý kiếnđộc giả :

Mỗi cá nhân, tùy vào vị trí và vai trò của họ trong xã hội, mà có đường lối hoạt đông riêng của mình, chẳng hạn khoa học gia Stephen Hawking (đã quá cố) người bị bại liẹt toàn thân nhưng trí não vần còn sáng suốt thì ông vẫn đóng góp cho khoa học với những tư tưởng về khoa học của ông, không thể chê ông là không vẽ được sơ đồ cấu tạo bom hạt nhân vv.. Tuy nhiên nếu một linh mục và một nhà sư tự cho mình là vị lãnh đạo đấu tranh chống chế độ bạo lực mà lại khuyến khích người dân chỉ đọc kinh và tụng niệm thì kẻ đó rất là ngu si, bởi lẽ có thể nào họ ra ngoài dồng gặt lúa mà lại bảo nông dân đừng dùng liềm cắt mà chỉ tụng niệm thì sẽ có lúa gánh về hay không ?? Đã đấu tranh chống bạo lực đàn áp dân và bán nước thì không thể khuyến khích dân bất bạo động được.
Thượng tọa Thích Thông Lai không kêu gọi bạo đông, nhưng ông cũng không hề hô hào bất bạo động như linh mục Nguyễn văn Lý đã và đang làm. Thái độ này của thượng tọa rất khôn ngoan và thích hợp với trách nhiệm ngoại giao của một tu sĩ để kêu gọi những lực lượng hùng mạnh hơn trên thế giới là các chính trị gia của các cường quốc chống lại sự tàn bạo của chế độ Cọng Sãn, và nếu các chính trị gia này có kêu gọi bạo động bằng bom đạn thả lên đầu bọn Việt Cọng hay không… thì đó là trách nhiệm của họ chứ không phải là của thượng tọa. Linh mục Nguyễn văn Lý nên noi gương của thượng tọa Thich Thông Lai để từ nay đừng kêu gọi "bất bạo động" nữa mà chỉ nên kêu gọi toàn dân đứng lên chống chính quyền mà thôi, và sau đó để mặc họ dấu tranh theo kiểu của họ, họ có ghét và giết kẻ thù Việt Cọng thì cũng đừng chỏ mõ khuyên họ "hãy yêu thương kẻ thù" nữa nhé !!. Nếu vẫn còn khùng và mê muội thì nên lên núi tu thiền đi, chứ đừng ham chui vào xã hội của người trần tục, thích giữ vai trò lãnh đạo rồi thọc gậy bánh xe !!
JB Trường Sơn