Căn cứ Mỹ biến thành ‘nhà trẻ’ chăm sóc trẻ em Afghanistan di tản
Tác giả : VOA Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-09-08
----------