Quần chúng Sàigòn hèn hơn loài trâu.
Author: JB Trường Sơn Posted on: 2018-06-20

Những cặp mắt cua vô cảm của dân Sàigòn đứng ngoài nhìn vào nạn nhân là anh em của họ Đàn trâu rừng tuy thiếu não và rất sợ hãi nhưng vẫn đoàn kết vây quanh bọn sư tử để cướp lại nạn nhân là con cháu của chúng
Tại sao lại khẳng định như vậy ?
Này nhé, trâu và sư tử là hai loài khác nhau có khác biệt rất lớn về giai cấp thống trị và bị trị. Sư tử được tạo hóa sinh ra làm "chúa sơn lâm" và loài trâu chỉ là loại bị trị để cho hàng vua chúa này ăn thịt. Còn Đảng Cọng Sản Việt Nam và nhân dân Việt là cùng một loại sinh vật người giống nhau có trí thông minh và sức mạnh ngang nhau, thế nhưng cái đảng quỷ này lại giả vờ xưng mình là "đày tớ của nhân dân" để cho dân không đề phòng rồi lại nhảy cởi lên đầu của dân để bóc lột, giết chóc, cướp đất nhà, cướp ruộng vườn, rồi đem đất nước của dân bán cho Tàu Cọng bởi vì bọn đày tớ này được Tàu Cọng cấp cho khí giới để hù dọa và giết dân Việt.
Đáng ra với trí tuệ và lòng dũng cảm sẵn có của dòng giống Lạc Hồng thì người dân sẽ quật khởi và đánh đổ cái đảng CS quỷ khốn nạn này, nhưng dù có trí thông minh nhưng lại mắc bệnh hèn và vô cảm do nọc độc đuy vật cho nên dân Sàigòn vẫn chịu ngồi ôm đầu thụp xuống để cho đảng tự do đánh đập, bỏ tù rồi biến họ thành những con vật đờ đẫn để sai khiến và bóc lột sức lao động mà chẳng dám quật, dù chỉ để giành lại người em của mình đang bị địch bắt cóc trước mắt mình !
Dân Việt hãy xem video dưới đây thể thấy mình hèn hơn cả lũ trâu rừng, chúng tuy không có tiếng nói để giao dịch với nhau rõ ràng nhưng vẫn đủ tinh thần đoàn kết để hỗ trợ nhau đánh tan lũ sư tử đang uy hiếp và ăn thịt chúng.
Hãy nhìn lại những khuôn mặt hèn nhát vô cảm chỉ biết đứng ngoài nhìn vào khi thấy đồng bào của mình bị lũ quỷ đánh đập bắt đi mà không dám ùa vào giải thoát cho đồng bạn của mình thì hẳn phải cảm thấy nhục và xầu hổ biết bao ! Chỉ có 5 hoặc 10 thằng công an thì làm sao địch lại với hàng chục hàng trăm người biểu tình đồng loạt xông vào để giải thoát anh em của mình ? Ấy thế mà họ vẫn đứng sững nhìn với cặp mắt trơ như cua, khốn nạn và vô tri. Rõ ràng là thua trâu và hèn hạ hơn trâu.


Hãy nhìn sự can đảm của người đàn ông trong video dưới đây, không ngần ngại tấn công toán lính đòi kiểm soát giấy tờ của mình. Người ta sao can đảm quá vậy, còn dân Việt mình thì hèn và rụt cổ trước cảnh đàn áp, bóc lột, bán nước và mất nước ?? Vừa thua cả trâu, vừa thua cả người đồng loại !!

Ambush Knife Attack Caught on Camera

JB Trường Sơn