1 biểu ngữ treo ngày hôm nay tại Pennsylvania.
REAL ONE !!
Nguồn: Viet BF Ngày đăng: 2021-09-13


Biểu ngữ này treo ngang Freeway. Pennsylvania là 1 trường hợp lạ kỳ.
Dù là sự thật, và tự do tuyệt đối, nhưng không thể tưởng tượng việc này xảy ra với một tổng thống nước Mỹ mà để người dân KHINH BỈ, GHÊ TỞM VÀ PHỈ NHỔ như vậy...
Tại sao Joe Biden dưới mắt người dân Mỹ đáng khinh miệt như vậy?
Khó hiểu quá !
----------