Dân đói đến nhà tổ trưởng hỏi tiền hổ trợ, bị tổ trưởng lấy gạch chọi sịt máu đầu.
Nguồn: FB Liên Đình Ngày đăng: 2021-09-16

----------