THUA ME GỞ BÀI CÀO
Tác giả : Kiêm Ái Ngày đăng: 2021-09-21


Gấu "Hong PHAM" bảo vệ chủ VC của mình
Cụ Vũ Đình Hậu năm nay đã hơn 90 tuổi, nếu tôi không lầm thì những ngày gần đây cụ cũng không đưa lên diễn đàn thêm bài thơ nào. Nhưng mới đây; khi cụ “bốc” lên diễn đàn hình ảnh những tên Việt Cộng “mới toanh” thì Hong PHAM <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> lên tiếng.
“DO HÌNH NHỮNG NGƯỜI NÀY MÀ HÔNG PHẠM ĐÃ CHẠM NỌC”
Lên tiếng là chuyện thường tình trên diễn đàn, nhưng với những lời lẽ hằn học, khinh dễ người già cả, lại cố ý vơ vào hai chữ Khả-Thân khiến người ta biết Hong Phạm bị chạm nọc, ví dụ như: Trung Do đã ngoài 90, tuổi nầy thì có lẽ là CỰU Lính Khố Xanh, Khố Đỏ, hoặc Lê Dương hay là phục vụ gì đó đó... cho giặc Pháp” hoặc “Biết rồi, khỗ lắm, nói mãi, VN là kẻ thù truyền kiếp của hậu duệ Khả-Thân
Viết mấy bài thơ “chưởi Việt Cộng” cho dù thơ có “thất luật thơ Đường” đi nữa cũng không đáng để cho kẻ “không Cộng Sản” hằn học như vậy, mà đã hằn học, cay cú làm mất tư cách của người được học hành giáo dục dưới chế độ VNCH (?) như rứa. Thật đúng là “lạy ông con ở bụi này”, cái bụi mà cụ Vũ Đình Hậu đã chưởi, dù là chưởi, nhưng cụ vẫn luôn luôn lịch sự, nhã nhặn của người quốc gia chân chính. Nhưng, Hông Phạm giấu đầu mà lòi đuôi. Thì ra, Hông Phạm cũng chẳng biết gì về niêm luật thơ Đường, phải cậy người khác giúp, đúng là:
“Chân mình thì lấm mê mê,
Lại đi thằp đuốc mà rê chân người”
Do đó, khi bị cụ Vũ Đình Hậu thách làm một bài thơ hay nói về niêm luật thơ Đường thì Hong Phạm “chém vè”. Chưa tha, cụ Vũ Đình Hậu còn cho hay: “Những bài tôi viết là THỜI SỰ không phải VĂN CHƯƠNG..... Nên thân bài câu 3,4,5,6, cặp đối THỰC VÀ LUẬN THƯỜNG NÓI LÊN CÁI Ý...”. Hong Phạm đâu dám động đến cái ý “chưởi VC” của cụ.
Những kẻ muốn khỏa lấp tội ác của Việt Cộng thường cho rằng: Cộng Sản không còn nữa, vì hôm nay bọn chúng đã biết “mùi tư bản”, và họ mạnh miệng binh vực Việt Cộng mà tin rằng chúng “khôn khéo”, nhưng bọn này khôn vặt, vì từ đầu Việt Cộng đã hô hào “đổi mới theo kinh tế thị trường theo đường lối xã hội chủ nghĩa”. Cộng Sản chỉ có thể thay thế chứ không thể sửa chữa.
Bọn Việt Cộng rất căm hận dòng họ Ngô Đình, không biết sao Hong Phạm cũng “mắc cái ách” đó khi kèm chữ KHẢ vào câu cuối. Chỉ có Việt Cộng mới căm hờn cụ Ngô Đình Khả, người đã can đãm chống lại lệnh của Pháp thực dân, không ký vào văn bản vu cho vua Thành Thái là điên, để chúng có cớ đày vua ra khỏi nước, dù ông Ngô Đình Khả biết ông sẽ bị cách tuột chức tước và đày về quê làm ruộng. Cãm khái lòng dũng cãm đó, dân gian có câu:
ĐÀY VUA KHÔNG KHẢ.
Còn hậu duệ của cụ Khả là cụ Ngô Đình Diệm, dù đang ở chức Thương Thư Bộ Lại, chỉ dưới quyền vua, khi biết ở chức vụ đó không giúp ích gì cho dân, cho nước, cụ Ngô Đình Diệm liền rủ áo từ quan không luyến tiếc, đến nỗi cụ Phan Bội Châu đã ca khen:
“Lông hồng coi nhẹ vàng muôn lượng
Ngôi quý xem thường dép nửa đôi.”
Dân gian cũng đã ca tụng:
HẠI DÂN KHÔNG DIỆM
Viết đôi điều để Hong Pham biết rằng, bây giờ là năm 2021 rồi, binh vực Việt Cộng là “xưa rồi Diễm”, binh mà ấm ớ hội Tề kiểu Hong Pham thì chỉ là “gấu đuổi ruồi cho chủ” mà thôi.
Kiêm Ái
20921
----------