Nữ sinh viên luật Mỹ gốc Hồi Giáo, nhân buổi thảo luận về vụ giết đại sứ Mỹ ở Benghazi, công khai phát biểu rằng chính phủ Mỹ cho rằng đa số ngươi Hồi Giáo là xấu xa.
Người chuyển bài: Bằng Phong Đặng văn Âu Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-09-22
Bản dịch nội dung đàm thoại trong video clip
Câu hỏi của nữ sinh viên hồi giáo :
- Bình an cho tất cả các bạn, Tên tôi là Saba Ahmed. Tôi là sinh viên luật tại trường đại học Mỹ.
(Peace to you all, My name is Saba Ahmed. I'm a law student at american university.)
- Tôi ở đây để hỏi các bạn một câu đơn giản: Tôi biết rằng chúng ta miêu tả đạo Hồi và tất cả những người Hồi giáo là xấu, nhưng có 1,8 tỷ tín đồ Hồi giáo (trên thế giới), chúng ta có 8 triệu người Mỹ Hồi giáo ở đất nước này, và tôi không thấy họ đại diện ở đây.
(I am here to ask you a simple question : I know that we portray islam and all muslims as bad ,but there is 1.8 billion muslim followers of islam ,we have 8 million plus muslim americans in this country, and I don't see them represented here.)
Nhưng câu hỏi của tôi là: Làm thế nào chúng ta có thể chống lại một cuộc chiến tranh ý thức hệ bằng vũ khí, làm thế nào chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này, ý thức hệ thánh chiến mà bạn nói đến, đó là một hệ tư tưởng, làm sao bạn có thể chiến thắng được thứ này nếu bạn không giải quyết nó theo cách ý thức hệ
(But my question is: How can we fight an ideological war with weapons, how can we ever end this war, the jihadist ideology that you talk about, it's an ideology, how can you ever win this thing if you don't address it ideologically)
Và sau đậy là bà Brigitte Gabriel, chủ tịch của tổ chức "Hành động vì nước Mỹ", giải thích
- Câu hỏi tuyệt vời. Tôi rất vui vì bạn ở đây và tôi rất vui vì bạn đã đưa ra câu hỏi đó, bởi vì nó cho chúng tôi cơ hội để trả lời những gì tôi thấy rất tuyệt vời kể từ khi bắt đầu chương trình mà chúng tôi đến đây để bàn thảo về cuộc tấn công ở Benghazi chống lại người dân của chúng tôi .
(great question I am so glad you're here and I am so glad you brought that up it, because it gives us an opportunity to answer what I find so amazing since the beginning of this panel which we are here about benghazi attack against our people.)
- Không một ai đề cập đến người Hồi giáo, hoặc chúng tôi ở đây để chống lại đạo Hồi, hoặc chúng tôi đang phát động cuộc chiến chống lại người Hồi giáo. Chúng tôi ở đây để thảo luận về việc bốn người Mỹ đã chết như thế nào và chính phủ của chúng tôi đang làm gì. Chúng tôi không ở đây để sỉ nhục người Hồi giáo, chính bạn là người đưa ra vấn đề về hầu hết những người Hồi giáo chứ không phải chúng tôi, và vì bạn đã đưa ra vấn đề, thì hãy cho phép tôi giải thích rõ hơn với câu trả lời của mình.
(Not one person mentioned muslims ,we are here against islam or we're launching war against muslims. We are here to discuss how four americans died and what our government is doing. We were not here to bash muslimsm you were the one who brought up the issue about most muslims not us, and since you brought it up, allow me to elaborate with my answer.)
- Có 1,2 tỷ người Hồi giáo trên thế giới hiện nay, tất nhiên không phải tất cả họ đều là những người cực đoan. Đa số họ là những người sống ôn hòa. Theo tất cả các cơ quan tình báo trên thế giới, những người cực đoan được ước tính là từ 15% đến 25%, còn lại 75% là những người chuộng hòa bình.
(There are 1.2 billion muslims in the world today, of course not all of them are radicals. The majority of them are peaceful people. The radicals are estimated to be between 15% to 25% according to all intelligence services around the world, that leaves 75 percent of them peaceful people. )
- Nhưng khi bạn nhìn vào 15 đến 25 phần trăm dân số Hồi giáo trên thế giới, bạn đang nhìn vào 180 triệu đến 300 triệu người đang chuyên tâm vào nổ lực hủy diệt nền văn minh phương Tây, một dân số lớn tương đương với nước Mỹ. Vậy tại sao chúng ta phải lo lắng về số dân 15 đến 25 phần trăm đó ? Bởi vì họ là cội rể của sát nhân, bởi vì họ là nguồn gốc của những vụ chặt đầu người, của các cuộc thảm sát.
(But when you look at 15 to 25 percent of the world muslim population, you're looking at 180 million to 300 million people dedicated to the destruction of western civilization, that is as big of the united states. So why should we worry about the radicals 15 to 25 percent because it is the radicals that kill, because it is the radicals that behead, that massacre.)
- Khi bạn nhìn xuyên suốt lịch sử, khi bạn nhìn lại tất cả các bài học của lịch sử, hầu hết người Đức đều yêu hòa bình, nhưng bọn Nazis đã điều khiển lịch trình hành động, và kết quả là 60 triệu người đã chết, gồm gần 14 triệu trong các trại tập trung, 6 triệu là nguời Do Thái. Gom cả đa số người ôn hòa vào đám sát nhân đó là điều chẳng ăn nhập vào đâu cả.
(When you look throughout history, when you look at all the lessons of history, most germans were peaceful yet the nazis drove the agenda, and as a result, 60 million people died, almost 14 million in concentration camps, 6 million were jews. The peaceful majority were irrelevant.)
- Khi bạn nhìn vào nước Nga, hầu hết người Nga cũng hòa bình, nhưng người Nga đã có thể giết 20 triệu người, phần lớn dân ôn hòa không liên quan gì đến giết chóc đó. Ví dụ, khi bạn nhìn vào Trung Quốc, hầu hết Trung Quốc cũng chuộng hòa bình, nhưng Trung Quốc đã có thể giết 70 triệu người, phần lớn người ôn hòa đều không liên quan. Khi bạn nhìn vào Nhật Bản trước chiến tranh thế giới 2, hầu hết dân Nhật cũng hòa bình, nhưng Nhật Bản đã có thể tàn sát khắp Đông Nam Á, giết chết 12 triệu người chủ yếu bị giết bằng lưỡi lê và xẻng, phần lớn dân ôn hòa đều không liên quan. Vào ngày 11 tháng 9, chúng tôi có 2,3 triệu người Hồi giáo Ả Rập sống ở Hoa Kỳ, mà chỉ có 19 tên không tặc 19 người hối giáo cực đoan để hạ gục nước Mỹ, phá hủy trung tâm thương mại thế giới, tấn công ngũ giác và giết gần 3000 người Mỹ vào ngày hôm đó, đa số người hồi giáo ôn hòa không liên quan.
(When you look at russia, most russians were peaceful as well, yet the russians were able to kill 20 million people, the peaceful majority were irrelevant. When you look at china for example, most chinese were peaceful as well, yet the chinese were able to kill 70 million people, the peaceful majority were irrelevant. When you look at japan prior to world war 2, most japanese were peaceful as well, yet japan was able to butcher its way across southeast asia, killing 12 million people mostly killed with bayonets and shovels, the peaceful majority were irrelevant. On september 11th, we had 2.3 million arab muslims living in the united states, it took 19 hijackers 19 radicals to bring america down to its knees, destroy the world trade center, attack the pentagon and and kill almost 3 000 americans that day, the peaceful majority were irrelevant.)
- Vì vậy, chúng ta đang nói về những người Hồi giáo ôn hòa và yêu chuộng hòa bình. Tôi rất vui vì bạn đang ở đây, nhưng những người khác đang lên tiếng thì họ ở đâu? Và vì bạn là đại diện Hồi giáo duy nhất ở đây, bạn thích sáng chói trước ánh đèn sân khấu thay vì nói về lý do tại sao chính phủ của chúng tôi (đã hành động), và tôi tự hỏi bạn có phải là người Mỹ không?
(So for all our powers of reasons, we are talking about moderate and peaceful muslims. i'm glad you're here, but where are the others speaking out ? And since you are the only muslim representative in here, you took the limelight instead of speaking about why our government, and I assume are you an american ? )
- Vâng, bạn là một công dân Mỹ. Vì vậy, với tư cách là một công dân Mỹ, bạn ngồi trong căn phòng này và thay vì đứng lên và đặt một câu hỏi, hoặc hỏi điều gì đó về bốn người Mỹ của chúng tôi đã chết, và chính phủ của chúng tôi đang làm gì để khắc phục vấn đề đó, thì bạn lại dám đưa ra quan điểm về người Hồi giáo ôn hòa. Tôi ước bạn mang theo thêm mười người nữa của bạn để đặt câu hỏi về những gì có thể buộc chính phủ của chúng ta phải chịu trách nhiệm.
Đã đến lúc chúng ta đem "sự đúng đắn về chính trị" và vứt nó vào thùng rác là nơi ở của nó.
(You're an american citizen. So as an american citizen, you sat in this room and instead of standing up and saying a question or asking something about our four americans that died, and what our government is doing to correct the problem, you used to dare to make a point about peaceful moderate muslims. I wish you brought ten with you to question about what how we can hold our government responsible. It is time we take political correctness and throw it in the garbage where it belongs.)
----------