KIỂM PHIẾU MARICOPA - TT TRUMP ĐÃ BỊ OAN SAI!
Tác giả : Trần Maicô USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-09-25
----------

Điều trần kiểm toán tại Arizona : 1,064,764 dữ liệu trong hệ thống kiểm phiếu đã bị xóa sau ngày bầu cử 3-Nov.
Tác giả : Sonia Ohlala USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-09-25
https://youtu.be/su83WoYEogw

41 nhà lập pháp Hoa Kỳ viết thư kêu gọi tiến hành kiểm toán ở 50 tiểu bangsau phiên điều trần tại Arizona

----------