Phụ nữ Afghanistan phản đối quy định trang phục mới của Taliban | VOA
Tác giả : VOA Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-09-27
----------