91 nhà lập pháp thuộc nhiều tiểu bang viết thư kêu gọi quốc dân Mỹ kiểm lại phiếu bầu 2020 trên 50 tiểu bang; Đồng thời phủ nhận Biden là tổng thống Hoa-Kỳ
Tác giả : Senator Wendy Rogers
Biên dịch : Nguyễn Thành
Nguồn: Nguyễn Văn Hiếu Library Ngày đăng: 2021-10-06
Thượng nghị sĩ Wendy Rogers đọc lá thư có chữ ký của 92 nhà lập pháp tiểu bang trên khắp đất nước kêu gọi kiểm tra pháp y ở mỗi tiểu bang và thúc giục các tiểu bang của họ quyết định về kết quả cuộc bầu cử năm 2020 nếu kết quả kiểm toán của họ phản ánh giống kết quả kiểm toán ở Arizona.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ, các nhà lập pháp đòi hỏi việc phủ nhận kết quả bầu cử (DECERTIFICATION) đã tăng gấp hai lần.
Chuyện này ngày càng nóng lên. Thiên hạ, bá tánh khắp nơi đều biết sự gian lận bầu cử, đảng Dân Chủ khó lòng mà ém nhẹm không giải quyết....
Dưới đây là lá thư từ các nhà lập pháp gởi đến quốc dân Hoa-Kỳ liên quan đến cuộc bầu phiếu năm 2020

MEMORANDUM FOR RECORD
October 4, 2021
Kính gởi quốc dân Hoa-Kỳ,
Chúng tôi, các nhà lập pháp thuộc các tiểu bang ký tên dưới đây đã được Hiến Pháp Hoa Kỳ ủy thác theo (Điều 2 Mục 1 Khoản 2) để giám sát cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.
Từ việc ủy thác trên đã thu hút sự chú ý của chúng tôi về việc kiểm toán 2,1 triệu lá phiếu ở Arizona được bổ sung bởi một loạt các phiếu bầu bị che giấu, cũng như thông qua nhiều đánh giá của các nguồn dữ liệu khác nhau về việc bỏ phiếu của các chuyên gia độc lập; Rằng những người đại diện cho nền cộng hòa của chúng ta đã phải chịu một cuộc bầu cử 2020 đầy nhũng loạn.
Ngoài Arizona, các bản tuyên thệ đã được tích lũy từ nhiều tiểu bang nhiều chi tiết về sự nhũng loạn tràn lan và quản lý yếu kém trong quá trình bầu cử. Gian lận và không chính xác đã được thể hiện thông qua nhiều cuộc kiểm toán và vận động tranh cử ở nhiều tiểu bang, cũng như thông qua các vụ kiện thách thức tính hợp lệ của kết quả bầu cử ở một số quận ở nhiều tiểu bang.
Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng tất cả 50 tiểu bang cần phải được kiểm toán pháp y. Các cuộc vận động nên được điều chỉnh để bảo đảm tính toàn vẹn trong tương lai của các cuộc bầu cử.
Nếu kết quả từ các biện pháp này chứng minh một cuộc bầu cử không chính xác đã được tổ chức, như đã được tường trình ở Arizona, và đang được tường trình ở nhiều tiểu bang khác; Sau đó, rõ ràng là biểu quyết chứng nhận của nhiều đại cử tri đã được thực hiện không đúng vào tháng 1 năm 2021 của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 năm 2020.
Chúng tôi kêu gọi mỗi tiểu bang kiểm chứng trung thực các đại cử tri của mình, nơi các cuộc bầu cử đã được chứng nhận sớm và không chính xác.
Nếu có thông tin cho rằng ông Joe Biden sẽ nhận được ít hơn 270 phiếu đại cử tri, hoặc ông Donald Trump sẽ nhận được hơn 270 phiếu đại cử tri, thì chúng tôi kêu gọi Hạ viện Mỹ triệu tập và bỏ phiếu theo Hiến pháp Mỹ bằng một phiếu bầu cho mỗi bang để quyết định người chiến thắng hợp pháp của cuộc bầu cử theo quy trình hiến pháp lựa chọn đại cử tri.
Đây là nghĩa vụ lịch sử của chúng tôi để khôi phục tính toàn vẹn bầu cử của cuộc bỏ phiếu như là nền tảng của nền cộng hòa hiến pháp của chúng tôi.
Nếu chúng ta không có các cuộc bầu cử chính xác và công bằng thì chúng ta không có một quốc gia.
Ký tên,
Senator Wendy Rogers, Arizona
Senator Sonny Borrelli, Arizona
Senator Kelly Townsend, Arizona
Representative Mark Finchem, Arizona
Representative Leo Biasiucci, Arizona
Representative Joseph Chaplik, Arizona
Representative Jacqueline Parker, Arizona
Representative Beverly Pingerelli, Arizona
Representative Kevin Payne, Arizona
Representative John Fillmore, Arizona
Representative Jake Hoffman, Arizona
Representative Judy Burges, Arizona
Representative Tommy Hanes, Alabama
Representative Mark Lowery, Arkansas
Representative Ron Hanks, Colorado
Representative Dave Williams, Colorado
Representative Stephanie Luck, Colorado
Representative Andres Pico, Colorado
Representative Anthony Sabatini, Florida
Representative Jim Carlin, Iowa
Representative Sandy Salmon, Iowa
Representative Vito Barbieri, Idaho
Representative Priscilla Giddings, Idaho
Representative Doug Okuniewicz, Idaho
Representative John Jacob, Indiana
Senator Alicia Straub, Kansas
Senator Mark Steffen, Kansas
Representative Tatum Lee, Kansas
Representative Trevor Jacobs, Kansas
Representative Randy Garber, Kansas
Representative Les Mason, Kansas
Delegate Mark Fisher, Maryland
Representative Heidi Sampson, Maine
Representative Peggy Jo Stanley, Maine
Representative Steve Carra, Michigan
Representative Daire Rendon, Michigan
Representative Matt Maddock, Michigan
Senator Bruce Anderson, Minnesota
Representative Glenn Gruenhagen, Minnesota
Representative Ann Kelley, Missouri
Representative Cheri Toalson-Reisch, Missouri
Representative Jeff Coleman, Missouri
Representative Steve Hopkins, Mississippi
Senator Theresa Manzella, Montana
Senator Cary Smith, Montana
Senator Carl Glimm, Montana
Senator Bob Brown, Montana
Representative Steve Gunderson, Montana
Representative Bob Phalen, Montana
Representative Paul Fielder, Montana
Representative Ed Hill, Montana
Representative Mark Noland, Montana
Representative Brad Tshida, Montana
Representative Jerry Schillinger, Montana
Representative Steven Galloway, Montana
Representative Lola Sheldon-Galloway, Montana
Representative Bobby Hanig, North Carolina
Representative Jeff Magram, North Dakota
Representative Robert Clements, Nebraska
Assemblyman Jim Wheeler, Nevada
Representative Jennifer Gross, Ohio
Senator Jake Merrick, Oklahoma
Senator Warren Hamilton, Oklahoma
Senator Nathan Dahm, Oklahoma
Senator Dennis Linthicum, Oregon
Representative Lily Morgan, Oregon
Senator Doug Mastriano, Pennsylvania
Representative Stephanie Borowicz, Pennsylvania
Representative Robert Quattrocchi, Rhode Island
Senator Tom Corbin, South Carolina
Representative Stewart Jones, South Carolina
Representative Ryan McCabe, South Carolina
Representative RJ May, South Carolina
Representative Vic Dabney, South Carolina
Representative Bill Chumley, South Carolina
Representative Mark Willis, South Carolina
Representative Cal Forrest, South Carolina
Representative Mike Burns, South Carolina
Representative Steven Long, South Carolina
Representative Josiah Magnuson, South Carolina
Representative Ashley Trantham, South Carolina
Representative John McCravy, South Carolina
Representative Melissa Oremus, South Carolina
Representative Steve Toth, Texas
Representative Steve Christiansen, Utah
Representative Phillip Lyman, Utah
Representative Rob Sutherland, Washington
Representative Brad Klippert, Washington
Representative Vicki Kraft, Washington
Representative Tim Ramthun, Wisconsin
Representative Chuck Gray, Wyoming
(The Freedom Times) Update: 93 Legislators From Multiple States Call For 50-State Audit & Decertification Where Appropriate
“The letter has since updated with now 93 legislatures from multiple states, calling for a 50-state-audit and decertification where appropriate, as reported by Arizona State Senator Wendy Rogers. […] ‘Thank you all for helping our movement get more people on board with this letter! Please read the letter, see who is on, and who is not on. Those who are not on, please ask them to sign. If they don’t sign, start working on primarying them,’ Senator Rogers said in statement on Monday.”
***

Chú ý : Khi Video xuất hiện, hãy click vào mũi tên để kích hoạt
----------