TRỊNH HỘI VÀ VOICE : HÃY MỘT LẦN LƯƠNG THIỆN
Từ chức giả, Hội Đồng Quản Trị Ma
Tác giả : Linh mục Joseph Nguyễn văn Thiện Ngày đăng: 2021-10-11
Một trong những điều mà Ông Trịnh Hội cáo buộc khi đâm đơn kiện là tôi đã vu khống VOICE là một “đám lường gạt” (bunch of fraudsters). Bà Chánh Án Toà Tối Cao Donna M. Siwek phán quyết: “Đơn kiện của Ông Trịnh không có bất kỳ dữ kiện nào đủ để chứng minh rằng Cha Nguyễn đã bất chấp sự thật trong các lời phát biểu bị cáo buộc là mang tính cách mạ lị...”
Mọi người đều có thể tự kiểm chứng xem VOICE có phải là một “đám lường gạt” không ?
Cuối năm 2019, VOICE đã công bố Ông Trịnh Hội chính thức từ chức Giám Đốc Điều Hành (Executive Director). Ông Trịnh Hội đã gửi lời giã từ đến đồng nghiệp, thân hữu, và các người ủng hộ. Thế nhưng, theo hồ sơ VOICE trình báo với chính phủ Tiểu Bang California, Ông Trịnh Hội vẫn là Giám Đốc Điều Hành của VOICE năm 2020 và tiếp tục năm 2021. Xem Phụ Đính số 1 – 3.
Thế là thế nào? Từ chức, giã từ chỉ là đóng kịch để tránh né giải trình về tài chánh, về đưa người lậu vào Canada, và về nhiều bê bối khác?
Sự lường gạt không ngưng ở đó. Ngày 5 tháng 10, một số mạnh thường quân trước đây đóng góp cho VOICE đã gửi email cho cả 5 thành viên Hội Đồng Quản Trị của VOICE để đòi tiền lại. Ngày 5 tháng 10, trang web của VOICE vẫn còn liệt kê những người này là Jessica Soto, Jaclyn Fabre, Shiwei Ye, Trịnh Hội, và Nguyễn Nam Lộc. Xem Phụ Đính số 4.
Đến nay chỉ mới có Ông Nam Lộc trả lời, rằng ông ta đã rời khỏi Hội Đồng Quản Trị sau nhiệm kỳ 2017-2019, nhưng không đả động gì đến việc hoàn trả tiền đóng góp. Liền sau đó, VOICE lẳng lặng gỡ đi trang thông tin về Hội Đồng Quản Trị: https://vietnamvoice.org/en/voice/voice-la-ai-our-team/
Trước đây, đã có thông tin là Bà Soto, Bà Fabre và Ông Ye cũng đều đã rời khỏi VOICE sau nhiệm kỳ 2017-2019. Nếu vậy, VOICE bầy hàng Hội Đồng Quản Trị cũng chỉ để loè mọi người, thực ra chỉ có mỗi một mình Ông Trịnh Hội vừa là Hội Đồng Quản Trị vừa là Giám Đốc Điều Hành.
Nghĩa là, bị bại lộ nên mọi người đã tháo chạy, còn Ông Trịnh Hội ở lại để che mắt thiên hạ và rồi sẽ chuồn êm?
VOICE không là một “đám lường gạt” thì là gì? Họ tiếp tục lường gạt không chỉ mình tôi mà cả chính phủ California, đồng hương, đồng bào, những người ủng hộ và những người hợp tác.
Gian dối chồng chất dối gian. Không lẽ Trịnh Hội và VOICE chưa hề một lần lương thiện?


----------