Sài Gòn ‘mở cửa’, người nghèo chật vật trở lại cuộc mưu sinh
Tác giả : VOA Express Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-10-13
----------