BBT : "Giặc đến nhà đàn bà phải đánh" ! Video dưới đây do một phụ nữ chuyển đến chúng tôi để nhờ phổ biến rộng rãi. Tuy bà  đã 80 tuổi có đàn con cháu đông đảo, nhưng luôn hăng say theo dõi tình hình của Việt Nam và luôn khuyến khích mọi người dân Việt phải vùng lên chống lại bọn bán nước và bọn xâm lăng Cọng Sản. Hỡi các bạn thanh niên, hãy nung nấu nhiệt huyết của mình, đừng để cho tâm can bừng cháy của một bà già khiến cho mình thẹn thùng vì đang nguội lạnh ngay giữa đám cháy mà toàn dân Việt đang đốt lên để thiêu chết quân thù. Xin Cám ơn bà đã chuyển cái video dưới đây cho chúng tôi. Ba Cây Trúc.
Trả lời cho tuổi trẻ hôm nay về quả bom xăng 1940, làm cách nào mà chặn được
Source: TV256 TV256 - Youtube Posted on: 2018-06-24

CHA DUY TÂN PHỎNG VẤN: C.A BẢO KÊ CHO " HOA NAM " ĐÁNH NGƯỜI DÂN BIỂU TÌNH...