TT TRUMP KÊU GỌI NGƯỜI VIỆT ĐỨNG LÊN CỨU NƯỚC
Author: youtube Posted on: 2018-06-24

Ý kiến độc giả :

Có con cái nào trong nhà khi thấy mẹ mình bị người ngoài đánh đập và hiếp dâm lại có thể cứ trơ mắt nhìn hoặc tiếp tay giúp cho ngoại nhân xâm phạm cơ thể và tước đoạt trinh tiết của mẹ mình ? Ấy thế hiện nay lại có thằng Đảng Cọng Sản Việt Nam và lũ công an tay sai lại mang mẹ mình đi bán cho Tàu, hễ có thằng con nào yêu mẹ đứng lên cản thì chúng hùa nhau đánh bể đầu thằng đó. Thật là tội trời không dung đất không tha, thiên lôi phải đánh cháy ra tro. Chuyện nhà của Việt Nam mà lại phải để cho Tổng thống Trump là người ngoài đến dạy đạo đức và khuyến kích phải yêu mẹ Việt Nam. Rõ ràng lũ người mắc dịch này không còn là người Việt mà chính là súc sinh do chó Tàu đẻ ra. - Lại cũng có thằng con chỉ dùng cái mồm khuyên anh em mình đừng động tay động chân với thằng CSVN mà phải "bất bạo động" và "yêu nó" rồi thế nào cũng cứu được mẹ. Cái thằng này cũng đáng bị vã vào mõ cho gảy răng !
JB Trường Sơn


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là đồ chó đẻ