TƯỞNG NIỆM

Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2021-11-01

Kỷ niệm ngày 1 tháng 11, ngày đau thương của dân tộc Việt Nam và nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Kính dâng Anh Linh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
 
Mỗi chữ xin là một nén hương
Dâng niềm tôn kính, xót xa thương
Qúy dân chỉ muốn xây thời thế
Yêu nước đâu màng chuyện bá vương
Vì bọn tiểu nhân gây tạo phản
Nên người quân tử gặp tai ương
Nếu không, tổ quốc và dân tộc
Đã với năm châu rạng phú cường!

Ngô Minh Hằng