CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TIỂU BANG NSW LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM 31 10 2021
Tác giả : TỰ DO Channel Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-11-03
Lễ Khánh Thành tượng Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm 30.10.2021

Hòa thượng Thích Thông lai vinh danh TT Ngô Dinh Diệm trong lễ tưởng niệm huý nhật Ngô Tổng Thống ngày 1/11/2021

----------