Hậu quả miếng bò dát vàng: TBT Trọng phải "gạt lệ trảm tướng" Tô Lâm để tránh cho đảng xụp đổ?
Tác giả : DTV Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-11-08
----------