AI ? XIN HÃY TRẢ LỜI
Tác giả: Lâm Hoài Vũ / Thái Huy Ngày đăng: 2021-11-12

Ai tạo nhiêu khê đầy đọa dân ?
Ai theo chủ thuyết ngoại phi nhân ?
Ai xin Trung Cộng hầu yên đảng ?
Ai vái Hoa Kỳ để giữ thân ?
Ai giết bao người trong cuộc chiến ?
Ai gây đất Mẹ cảnh trầm luân ?
Ai gieo huyết lệ vang lời thán ?
Ai bán sơn hà sung sướng thân ?

Lâm Hoài Vũ

(Trích NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI- HOA TIÊN 18 /2005 )Thơ Họa

VẸM

Vẹm kia tác quái khổ cho dân
Vẹm chính những thằng sống bất nhân
Vẹm hiện nguyên hình quân bán nước
Vẹm xưng cả bọn lũ cần thân…(*)
Vẹm luôn phỉ báng người theo đạo
Vẹm lại tung hê kẻ loạn luân
Vẹm đã tạo ra bao quốc nhục
Vẹm này chỉ biết cái vinh thân.

Thái Huy 12/11/21

(*) Trung cộng