LẠI NÓI NHẢM RỒI !
Tác giả: Tha Hương Ngày đăng: 2021-11-20


(Gởi các ông chính khách lên cơn, đòi đối thọi dzới VC.)

Sao ? ông muốn đối thọi à ?
Vẹm là Việt cộng, ông là cái chi ?
Ông là Quốc hay gì đi nữa
Tư cách nào ??? ông dựa vào ai ?
Hiện thời, Việt cộng có ngai
Có tiền, có lực, có đài, có tăng
Có bày cướp, những thằng dao búa
Có năm châu, chính khứa bang giao
Còn ông có cái gì nào ?
Hai bên một tấc, một sào, có cân ???
Muốn đối thoại phải cần ngang cựa
Ông yếu xìu, cộng bửa ông dzăng!
Thôi đừng bàn nhảm tán nhăng
Cộng nghe ông đối ?? Hỏi rằng ông mơ ??
Ra ông vẫn ngây thơ qúa thể
Ông nghĩ rằng cộng nể ông sao ?
Cộng mà phải, trái, thấp, cao
Miền Nam cộng chẳng phá rào, cướp tươi !
Cộng chỉ muốn cao ngôi tại chỗ
Dùng luật rừng bóp cổ muôn dân
Quê hương, dân tộc, cóc cần !
Tiền thôi, đạo đức, nhân luân, nghĩa gì !
Cộng là thế, khôn đi, ông nhé
Với cộng mà lý lẽ là toi !
Ba Lê đàm phán đó thôi
Bảy Lăm, ông vẫn ngủ vuì .... chán ông !!!
*
Với cộng hả, ta cùng đứng dậy
Thì cha con cộng chạy đàng trời
Đập cho nhà đỉnh nát tơi
Mà đòi đất nước, cơ ngơi Lạc Hồng
Cần chi phải tốn công đối thoại ?
Cộng cho ông phải, trái, đối à ???
Muôn đời Việt cộng gian tà
Nếu không, sao phải bỏ nhà, vượt biên ?!
Nghe ông nói nhảm mà phiền !

Tha Hương

****