PHÂN ƯU
 
Được tin anh VÕ TỬ ĐẢN, Pháp danh TÂM THÀNH, cựu Chủ Sự Phòng Hành Chánh tỉnh Quảng Trị, sinh ngày 01 tháng 5 năm 1930 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Đã từ trần lúc 09:10 PM ngày 10.11.2021 tại San Jose, California. Hưởng thọ 91 tuổi.
Linh cữu hiện quàn tạiOak Hill 300 Currtner Ave, San Jose, CA 95125.
Chương Trình Tang Lễ:
Thứ Sáu, ngày 3.12.2021:
- 10:00 AM - 11:00 AM Lễ Phục tang và Cúng Cơm
- 11:00 AM - 04:00 PM Thăm viếng
- 04:00 PM - 05:00 PM Lễ Cầu Siêu
- 05:00 PM - 08:00 PM Thăm viếng
Thứ Bảy, ngày 04 tháng 12 năm 2021
- 09:00 AM - 10:00 AM Thăm viếng
- 10:00 AM - 11:00 AM Lễ cúng cơm
- 11:00 AM – 11:30 AM Lễ di quan và hỏa tang
Xin thành kính chia buồn cùng chị NGUYỄN THỊ VIÊM và Tang Quyến, nguyện cầu hương linh anh Võ Tử Đản sớm tiêu diêu chốn Vĩnh Hằng.
Thành kính Phân ưu
Kiêm Ái và gia đình