Lời thông báo của tác giả : Tôi đã gửi bức thư dưới đây theo đường bưu điện đến Tòa Đại Sứ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại 1233 20th Street, Washington DC. 20036.
ĐẶT VẤN ĐỀ VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu Ngày đăng: 2021-11-23
Gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam,
Gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam,
Gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,
Trước ý đồ gian ác của Trung Cộng thôn tính nước Việt Nam và đồng hóa nòi giống Việt Nam, tôi – Bằng Phong Đặng văn Âu – nhân danh một người mang dòng máu Lạc Hồng, nghiêm khắc đặt vấn đề với ông Tổng Bí thư, với Bộ Chính trị và với Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo sự tiết lộ của Trung Cộng, Hồ Chí Minh là Thiếu tá Hồ Quang, một sĩ quan trong Đệ Bát Lộ Quân, được cải trang thành Hồ Chí Minh để sang lãnh đạo Việt Nam làm cuộc cách mạng vô sản, nhằm nhuộm đỏ toàn thế giới. Tôi tin tưởng sự tiết lộ của Trung Cộng là đúng Sự Thật.
Thứ nhất, Trung Cộng có thể tìm một người Tàu có gương mặt giống Nguyễn Tất Thành, rồi đặt bí danh Hồ Chí Minh, hoặc với kỹ thuật giải phẫu, bác sĩ Tàu có thể làm cho Hồ Quang có gương mặt giống Nguyễn Tất Thành. Nhưng chiều cao của Hồ Quang và chiều cao của Nguyễn Tất Thành thì không thể thay đổi được. Thực tế là Hồ Quang cao lớn hơn Hồ Chí Minh.
Thứ hai, nếu thực sự là người Việt Nam, Hồ Chí Minh không thể vô lễ với vị anh hùng dân tộc – Đức Thánh Trần Hưng Đạo – bằng lối xưng hô “bác bác, tôi tôi” như bạn bè đồng trang lứa, khi đề thơ tại Đền Kiếp Bạc. Lúc đọc Tuyên Ngôn Độc Lập vào năm 1945, Hồ Chí Minh chỉ mới 55 tuổi, dám xưng bác và gọi đồng bào ta là các cháu, mà trong đó có những cụ già ngót 100 tuổi là một sự hỗn láo không đúng với lễ nghi Việt Nam.
Thứ ba, nếu thực sự là người Việt Nam, Hồ Chí Minh không bao giờ dám bán nhà cách mạng Phan Bội Châu cho Thực dân Pháp.
Thứ tư, nếu thực sự là người Việt Nam, Hồ Chí Minh không bao giờ bí mật thủ tiêu những nhà lãnh đạo ái quốc chống Pháp như Trương Tử Anh, Lý Đông A, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ.
Thứ năm, nếu thực sự là người Việt Nam, Hồ Chí Minh không bao giờ triệt tiêu nguyên khí Quốc gia bằng chủ trương đào tận gốc, trốc tận rễ thành phần trí thức để thi hành chính sách ngu dân.
Thứ sáu, nếu thực sự là người Việt Nam, Hồ Chí Minh không bao giờ dùng thí nghiệm của nhà sinh vật học Nga – Ivan Pavlov – trên loài chó để áp dụng vào nhân dân Việt Nam bằng biện pháp bỏ đói làm mất nhân phẩm.
Thứ bảy, nếu thực sự là người Việt Nam, Hồ Chí Minh không bao giờ đem dân tộc Việt Nam đánh Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ cho Liên Xô, cho Trung Cộng như Tổng Bí thư Lê Duẩn đã thú nhận. Hồ Chí Minh đẩy hàng triệu thanh niên Việt Nam của hai miền Nam Bắc vào lò lửa chiến tranh cho cuồng vọng của Trung Cộng là một tội ác không thể tha thứ.
Thứ tám, nếu thực sự là người Việt Nam, Hồ Chí Minh không bao giờ gửi cán bộ sang Trung Cộng học tập cách chửi cha mắng mẹ, anh em, họ hàng giết hại lẫn nhau, tịch thu toàn bộ tài sản để bần cùng hóa nhân dân trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất cực kỳ man rợ.
Thứ chín, nếu thực sự là người Việt Nam, Hồ Chí Minh không bao giờ chủ trương triệt hạ nền Văn Hóa do Tổ Tiên xây dựng suốt bốn ngàn năm để thay vào đó một chủ nghĩa phi nhân, căm thù giai cấp, phân hóa xã hội.
Thứ mười, nếu thật sự là người Việt Nam, Hồ Chí Minh không bao giờ ra lệnh cho Thủ tướng Phạm văn Đồng gửi thư cho Quốc Vụ viện Trung Cộng để dâng biển đảo cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam.
Về phương diện phương diện đạo đức:
1/ Hồ Chí Minh là một con người tồi bại, vì ra lệnh thuộc cấp mang thiếu nữ vị thành niên vào Dinh Chủ tịch để hành lạc.
2/ Hồ Chí Minh là một con người vô trách nhiệm, chăn gối với Nông thị Xuân, đẻ ra Nguyễn Tất Trung rồi giao con cho Vũ Kỳ nuôi và ra lệnh Bộ trưởng Nội vụ Trần Quốc Hoàn thủ tiêu vợ.
3/ Hồ Chí Minh là một con người phản phúc, được bà Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm cống hiến tài sản để nuôi Đảng lúc nghèo đói, sa cơ. Nhưng sau đó, Hồ Chí Minh cùng Trường Chinh Đặng Xuân Khu thản nhiên ngồi chứng kiến cuộc đấu tố bà Nông thị Xuân cho đến chết.
4/ Hồ Chí Minh là một người cực kỳ hung ác, có máu lạnh đã thiết lập một bộ máy cai trị gồm những tên quỷ sứ không tim, không óc đánh đập, tra tấn, thủ tiêu những người yêu nước không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản.
5/ Chiêu bài Giải phóng Miền Nam, Thống nhất Đất nước là láo. Chưa bao giờ dân tộc Việt Nam phải bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện dù cái chết trước mắt.
Bộ máy cai trị của Đảng đã cưỡng bức nhân dân thành nô lệ và nhồi sọ vào đầu óc trẻ con tư tưởng vô luân thường, vô đạo lý để biến toàn xã hội thành một địa ngục trần gian. Chưa bao giờ có hiện tượng người con gái Việt Nam phải trần truồng để cho người ngoại quốc định giá mua về làm vợ hoặc làm công cụ cho khách làng chơi. Chưa bao giờ đông đảo thanh niên Việt Nam bị đẩy đi làm lao nô thế giới để Đảng lấy tiền cung phụng cho giới cầm quyền sống cuộc sống cực kỳ xa hoa, trụy lạc mà Đảng không can thiệp khi lao nô bị ức hiếp. Chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bị cả thế giới khinh miệt như ngày hôm nay.
Đảng bắt buộc toàn dân Việt Nam phải học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và noi gương đạo đức Hồ Chí Minh – một con người độc ác, vô đạo đức – là có mục đích tiêu diệt nòi giống Việt Nam theo mệnh lệnh của Trung Cộng.
Nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng cướp có vũ khí, tự đặt ra luật pháp và ngồi trên luật pháp, không có lý do chính đáng để cai trị nhân dân Việt Nam gần một thế kỷ, tôi cực lực phản đối và yêu cầu:
1/ Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng phản động, phản quốc, phản dân tộc, hãy trả lại quyền làm người cho Dân tộc Việt Nam.
2/ Thứ hai, hãy tổ chức bầu cử tự do dưới sự giám sát của Quốc tế để cho nhân dân Việt Nam được quyền tự quyết định vận mạng.
Không lý do gì Tổ Tiên dân tộc Việt Nam đã tốn biết bao xương máu để xây lên và gìn giữ một Non Sông gấm vóc, một Dân Tộc kiêu hùng mà bị một người Tàu lãnh đạo Chủ nghĩa Cộng Sản đã bị nhân loại lên án là một chủ nghĩa diệt chủng, lại được quyền ngang nhiên tiêu diệt Nòi Giống Việt Nam.
Bằng Phong Đặng văn Âu.
Làm tại: 10200 Bolsa Avenue,
Westminster, California 92683, USA.
Ngày 23 tháng 11 năm 2021
Telephone: 714 – 276 – 5600
-------------


Hình độc giả Minh Sơn tặng tác giả
----------

LẠI NÓI NHẢM RỒI !
Tác giả: Tha Hương Ngày đăng: 2021-11-20


(Gởi các ông chính khách lên cơn, đòi đối thọi dzới VC.)

Sao ? ông muốn đối thọi à ?
Vẹm là Việt cộng, ông là cái chi ?
Ông là Quốc hay gì đi nữa
Tư cách nào ??? ông dựa vào ai ?
Hiện thời, Việt cộng có ngai
Có tiền, có lực, có đài, có tăng
Có bày cướp, những thằng dao búa
Có năm châu, chính khứa bang giao
Còn ông có cái gì nào ?
Hai bên một tấc, một sào, có cân ???
Muốn đối thoại phải cần ngang cựa
Ông yếu xìu, cộng bửa ông dzăng!
Thôi đừng bàn nhảm tán nhăng
Cộng nghe ông đối ?? Hỏi rằng ông mơ ??
Ra ông vẫn ngây thơ qúa thể
Ông nghĩ rằng cộng nể ông sao ?
Cộng mà phải, trái, thấp, cao
Miền Nam cộng chẳng phá rào, cướp tươi !
Cộng chỉ muốn cao ngôi tại chỗ
Dùng luật rừng bóp cổ muôn dân
Quê hương, dân tộc, cóc cần !
Tiền thôi, đạo đức, nhân luân, nghĩa gì !
Cộng là thế, khôn đi, ông nhé
Với cộng mà lý lẽ là toi !
Ba Lê đàm phán đó thôi
Bảy Lăm, ông vẫn ngủ vuì .... chán ông !!!
*
Với cộng hả, ta cùng đứng dậy
Thì cha con cộng chạy đàng trời
Đập cho nhà đỉnh nát tơi
Mà đòi đất nước, cơ ngơi Lạc Hồng
Cần chi phải tốn công đối thoại ?
Cộng cho ông phải, trái, đối à ???
Muôn đời Việt cộng gian tà
Nếu không, sao phải bỏ nhà, vượt biên ?!
Nghe ông nói nhảm mà phiền !

Tha Hương

****


----------