BBT : Trong video dưới đây là lời phát biểu của một vị sĩ quan cao cấp trong quân đội nhân dân VN nói về tinh thần chiến đấu của quân đội chống lại sự xâm lược của Trung Quốc. Danh tánh của vị sĩ quan này chính ngay tác giả làm ra video này cũng không xác định, chỉ biết đó là một vị tướng. Xin mời quý vi độc giả xem và tìm hiểu ông này là ai. Được biết trước đây vào năm 2017 đã có Thiếu Tướng Trương Giang Long nói về sự thù địch của Trung Cọng đối với VN và tiết lộ có nhiều tay sai của TC trong hàng ngũ của ĐCSVN.
Trong cả 2 video dưới đây, tác giả đã cho lồng âm thanh nền vào, một video thì lồng tiếng ồn ào của đám đông, video kia thì lồng âm nhạc, đánh mất sự trung thực khiến không ai nhận biết được cuộc nói chuyện xảy ra giữa chợ búa hay ở trong rạp hát. Thôi thì chúng ta chỉ lắng nghe nội dung và tạm bỏ qua sự thiếu thận trọng của kẻ làm phim.
Quân Đội Nhân Dân Việt Nam khẳng định Trung Quốc xâm lược là kẻ thù của dân tộc Việt
AuthorTướng trong Quân Đội Nhân Dân VN Source: Tin Tức Hàng Ngày TV24 - Youtube Posted on: 2018-06-28Thiếu tướng Trương Giang Long vạch trần các chiêu bài chính trị của Trung quốc và Mỹ

Phần 1