THƯ DIỄN ĐÀN BA CÂY TRÚC GỬI ÔNG TTK VPLL Nguyễn Sơn Hà
Author: Lê Hùng Bruxelles Posted on: 2018-06-28
C húng tôi, BBT diễn đàn Ba Cây Trúc, hôm nay có nhận được văn thư với nội dung mời đồng hương người Việt đi biểu tình chống VC và đưa lời yêu cầu diễn đàn chúng tôi cho đăng tải. Bức thư ký tên Nguyễn Sơn Hà, nhân danh Tổng thư ký Văn Phòng Liên Lạc (VPLL) Pháp quốc có trụ sở tại Paris.
Sáng kiến của ông TTK VPLL đứng ra mời được một số hội đoàn tại Pháp viết thư thông báo đồng hương biểu tình chống VC trong những ngày sắp tới tại Paris, thì đó là chuyện đáng mừng và đáng đăng tải.
Tuy nhiên khi đọc hết thành phần Hội doàn ký tên, chúng tôi nhận ra đây vài điều thắc mắc cần có sự giải thích rõ ràng của VPLL hầu tránh những ngô nhận vế sau.
1. Trong danh sách các hội đoàn mà qúy văn thư gửi đến, có sự tham dự của đảng Việt Tân và vài tổ chức ngoại vi của đảng Việt Tân. Điều nầy rất khó cho chúng tôi sẽ trả lời với độc giả, bởi lẽ hôm nay trong CĐNV ít ai chấp nhận đứng chung cùng danh sách với đảng có tên là Việt Tân. Gỉa thiết rằng tại Pháp đảng Việt Tân nầy khác với đảng Việt Tân do đám Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng, Nguyễn Kim….bên Mỹ, thì xin ông TTK cho biết tên tuổi vị lãnh đạo Việt Tân tại Pháp là ai cho mọi người, trong đó có chúng tôi, khỏi hoang mang Việc ông kê khai danh sách các Hội đoàn bên Pháp cùng với đám Việt Tân và đồng bọn ngoại vi Việt tân, mà không nêu danh các vị lãnh đạo, vô tình hay hữu ý ông và những kẻ chủ mưu đen tối “đồng hoá” các Hội đoàn quốc gia chống VC với lũ tay sai VC, thi qủa là điều đáng tiếc không thể chấp nhận được.
2. Chắc chắn ông thừa biết tại hải ngoại hôm nay không ai tin vào lập trường gian dối và lừa đảo của đảng mang tên là Việt Tân do Đỗ Hoàng Biềm lãnh đạo. Báo chí cùng các diễn đàn internet và nhiều cá nhân đã nói rõ ràng rằng “Việt tân là em Việt Cọng”. Nếu qủa thực là việc phao vu chụp mũ cho đảng nầy thì làm sao đảng Việt tân để yên trước pháp luật Hoa Kỳ được.? Hiện tại đảng trưởng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm đang đối mặt với cá nhân Nguyễn Thanh Tu trước pháp luật là điều ai cũng rõ. Nếu ông chưa biết những tin tức nầy, thì qủa thật là “mạt phước” cho các hội đoàn tôn giáo và chính trị có lập trường chống VC tại Pháp và như vậy xin ông nên rời khỏi chức vụ TTK VPLL tại Paris. Đi xa hơn nữa, nếu ông muốn đứng ra gánh vác phục vụ đồng hương thì nên kêu gọi các Hội Đoàn giải tán và cho thay thế ngay cái VPLL Paris hiện tai, bởi lẽ cái VPLL nầy đồng hóa mọi người Việt tại Pháp có cùng lập trường với đảng Việt tân em VC nghĩa là tất cả đều làm tay sai VC. Ngược lại, nếu ông không giải thích được việc “đồng hoá” nầy thì làm sao đồng hương tham gia đi biểu tình được?
Bởi 2 nhận xét trên, chúng tôi xin ông lời giải thích rõ ràng để chúng tôi cho đăng tải bản thông báo do ông nhân danh TTK VPLL Paris ký tên, mà không bị thắc mác của độc giả.
Không nên và không bao giờ "đồng hoá" người Việt chống Việt Cọng và bè lũ tay sai làm lợi cho VC.
Thành thật cám ơn Ông.
 
Thay mặt BBT diễn đàn Ba Cây Trúc
LÊ Hùng Bruxeles.
 
Ý Kiến độc giả
1) Trong video dưới đây, nhà báo Huy Đức đặt câu hỏi người dân trong nước đi biểu tình với mục đích lật đỗ chính quyền của chế độ Việt Cọng, vậy người Việt tỵ nạn VC tại hải ngoại đi biểu tình để làm gì ? Nếu cũng là để chống VC thì tại sao xưa nay không có hội nào, cá nhân nào, tướng tá nào tỵ nạn VC tại hải ngoại không ai dám kêu gọi đi biểu tình để cách ly bọn Việt gian tay chân Việt Cọng đang sống lẫn lộn trong Cộng đồng chúng ta ? Phải chăng quý vị lãnh đạo trong các tập thể chống VC tại hải ngoại chẳng có ai biết gì về bọn việt cọng và việt gian tay sai VC đang hoạt động giữa quý vị hay sao ?
Những người Việt, dù cho là quốc tịch ngoại quốc, ra vào VN hôm nay có phải là thành phần gián tiếp làm tay chân cho chính quyền VC không? Nếu tại hải ngoại các tổ chức và tập thể quân nhân chống VC liên kết tổ chức các cuộc biểu tình đưa ra câu hỏi với các chính quyền bản xứ và yêu cầu họ hãy sớm nghĩ lại thành phần người Việt tỵ nạn VC vừa nhập tịch đã ra vào VN có đúng nghĩa là người tỵ nạn VC thật sự hay không ? Có nên chứa chấp thành phần nầy hay không? Bọn nầy là tay chân môi giới VC có âm mưu đến xứ sở tự do với dụng ý lấy tiền xã hội đem về VN gíup cho chế độ trường tồn ? Bấy nhiêu lời xin chia sẽ với nhà báo Huy Đức.
Xin theo dỏi youtube dưới đây:
Ai trả lời giúp Huy Đức, tại sao CS lại hành xử theo trống đánh xuôi, kèn thuổi ngược

Lê Trung (Canada)

---

2.- Bài viết gửi cho ông TTK Nguyễn Sơn Hà rất "thấu lý đạt tình" Tuy nhiên rất khó cho ông NSH loại VT ra ngoài cuộc biểu tình.. Đây cũng là chủ trương của đảng "VT em VC" ở hải ngoại, vì đảng VT Ma nầy thường bám vào ăn có, vì chúng có nhiều tiền mua chuộc.

Nguyễn Thái Sơn. (Pháp quốc)

---

3.- Yêu cầu ông Nguyễn Sơn Hà ghi vào trong danh sách "Hội Người Việt ra vào VN Cương quyết Chống VC" do tôi làm chủ tịch.

Trần Trung Đạo, (San José).

 

4.- Joseph Nguyen, (Hoa Kỳ): Tôi rất đồng ý với bài viết của BBT trả lời ông TTK Nguyễn Sơn Hà được phổ biến trên diễn đàn Ba Cây Trúc ngày 28/6/2018. Riêng thiển ý của tôi nhận xét Việt Tân là một tổ chức nối dài của csVN qua những sự kiện dưới đây:
1) Có thể tổ chức VT với mục đích “ Dục Loạn để trị” nghĩa là tạo sự kiện, để kiếm người có tình thần chống cộng thật sư, hầu tiêu diệt.
2) Năm 2005 Việt Tân âm mưu bỏ ngày Quốc Hận 30 tháng tư , ngày đau thương của cả một dân tôc, để biến thành ngày tổ chức biểu tình tại Washington DC. gọi là ngày tư do, đã được nhiều Hội Đoàn Người Việt phản đối trên diễn đàn.
3) Qua sự 5 ký gỉa bị giết, mà anh Nguyễn Thanh Tú, con của Ký Gỉa Đam Phong, đi tìm công lý cho người cha, đã phơi bầy đảng VT không có chinh danh (hợp pháp với nước sở tại) qua youtube đính kèm.
4) Việt Tân ma thua nhục nhã Nguyễn Thanh Tú trước tòa án ! (tin tức youtube)
5) 5 LÝ DO CHỨNG MINH ĐẢNG VIỆT TÂN ĐỖ HOÀNG ĐIỀM ĐÃ NHỜ ÔNG CHÁNH ÁN XIN ĐIỀU ĐÌNH VỚI ÔNG NGUYỄN THANH TÚ
6) />https://www.youtube.com/watch?v=hDRvnUqBETU&feature=youtu.be

Việt Tân thường cướp Credid như trường hợp Trần Trường trưng cờ máu và hình HCM tại Nam California đồng hương Việ Nam đã biểu tình trên 40 ngày V.V. và nhất là vụ anh William Nguyễn vừa qua (đính kèm youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=aWbQVtp6CzU