Không khí đón Giáng sinh ở một số nước trên thế giới
Tác giả : BBC News Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-12-24
----------