NHỮNG TÊN “KHÔNG GIỐNG AI”
Tác giả : Kiêm Ái Ngày đăng: 2022-01-03
Những tên này là những tên dùng ngôn ngữ học từ những kẻ đá cá lăn dưa ở “Cầu Ông Lãnh”, “đầu đường xó chợ ‘chef ba de’”, nhưng xem ra những kẻ “đầu đường xó chợ” nêu trên cũng còn thua xa bọn chúng, bọn chúng còn “sáng tác” ra những từ ngữ, mà ngay cả người lớn khi chỉ đọc cái tựa là đã muốn ói rồi. Nhân gian có một thành ngữ gọi chúng là “mười hai con giáp không giống con nào”. Đó là những tên “vô loài” (khác với vô lại) công kích, chưởi rủa Đạo Công Giáo và những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, quân đội đã hy sinh mạng sống để bảo vệ, nuôi dưỡng chúng và cả gia đình dòng tộc chúng trong một thời gian dài tại Miền Nam Việt Nam.
- Bọn chúng có phải “bị” cha mẹ chúng dạy dỗ như vậy hay không? Thưa không. Không có cha mẹ nào – kể cả cha mẹ “bị” ở trong vùng kiểm soát của Cộng Sản nói chung, Việt Cộng nói riêng - ngay cả cán bộ Việt Cộng, lại dạy con như vậy, chúng chỉ dùng đủ mọi thủ đoạn để phá hoại văn hóa, truyền thống của dân tộc chỉ vì nhu cầu “cơm gạo áo tiền” và tham nhũng mà bị nhồi sọ, nhưng tạo hóa đã để vào não trạng, con tim của chúng hai chữ “lương tâm” luôn luôn thúc dục chúng quay về với con người chân chính, dù chúng bị Cộng Sản nhồi sọ qua bao nhiêu trường, bao nhiêu lớp cũng vô ích. Nếu nói cha mẹ chúng đã dạy những ngôn ngữ thua cả những phần tử cặn bả xã hội thì tội nghiệp cho họ, họ cũng là nạn nhân của chúng vì chúng đã chưởi vào mặt cha mẹ chúng, sỉ nhục ông bà dòng họ chúng; nếu chúng ta “vu” cho cha mẹ chúng là đã dạy dổ chúng hư đốn như thế thì chúng ta vô tình đã hùa theo chúng mà nhục mạ cha mẹ chúng. Tội nghiệp.
Bọn chúng sỉ nhục Công Giáo với mục đích “gây chia rẻ tôn giáo” với danh nghĩa Phật tử (Phật giáo đồ hay con Phật), dù với ý nghĩa “Phật chết” cũng không đúng, vì chúng chưa bao giờ là con Phật thì làm sao lại là “Phât chết” cho được. Tôi dám cam đoan bọn này không phải là Phật tử đúng nghĩa. Ai là Phật tử (chân chính hay bình thường) mà về hùa với chúng, cho rằng chúng “chưởi người Công Giáo là để hoằng dương Đạo Pháp, Phật Pháp” thì những kẻ đó cũng “đồng chí” với bọn chúng, được bọn Việt Cộng xúi dục hay mua chuộc để thi hành “Hồ Pháp” tức là đạo Hồ Chí Minh, bằng chứng là có chùa đã để tượng Hồ Chí Minh trên bàn thờ Phật.
Viết đến đây tôi nhớ có những người mang họ Hồ chính hiệu đã “rầu thúi ruột” khi nghe ai viết hay nói về Hồ Chí Minh mà chỉ dùng hai chữ “họ Hồ”. Trên thực tế thì cái gọi là họ Hồ mà Hồ Chí Minh dùng trong tên của lão ta chỉ là thứ “bị ăn cắp” để lạm dụng chứ không ai trong họ Hồ cho phép Hồ Chí Minh mang tên họ Hồ của mình cả.
Bọn chưởi bới đạo Công Giáo cũng không phải là Việt Cộng nòi, bọn chúng chỉ bị Việt Cộng thuê mướn hay dụ dỗ để gây chia rẻ tôn giáo hầu “kềm chế tác hại” vì chủ nghĩa Cộng Sản đã bị thế giới vứt vào sọt rác.
Việt Cộng sợ nếu tôn giáo hoạt động mạnh thì chắc chắn ngày tàn của chúng phải xảy đến.
Sỉ nhục, vu khống, bịa đặt và dùng những ngôn ngữ mất dạy, con hoang v.v… để công kích đạo Công Giáo có kết quả gì không?
Hoàn toàn không ! Tại sao?
Theo Kinh Thánh thì Chúa Giêsu đã tuyển chọn môn đồ Phêrô làm thủ lãnh của đạo Công Giáo, ngài nói :
- “Phê Rô, con là đá, trên tảng đá này cha xây giáo hội muôn đời vững mạnh, quỉ hỏa ngục dùng đủ mưu mô cũng không làm gì được”. Những ai theo đạo Công giáo đều tin vào lời Chúa Giê Su.
Nói cách khác chính ma quỷ còn thua giáo hội Công Giáo thì huống gì những kẻ tay sai Việt Cộng hay những kẻ ganh tị mà phá hoại được đạo Công Giáo! Cũng vô ích mà thôi, chẳng những không làm gì được đạo Công giáo mà bọn “không giống ai” này cũng không làm lung lay được ĐỨC TIN của người Công Giáo.
Người Công Giáo sống để mưu cầu sự cứu rỗi cho linh hồn của mình chứ không bám víu vào sụ sống ngắn ngủi 100 năm của thể xác, họ chỉ sống để làm nhiệm vụ mà Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa đã trao cho họ, và sau khi thi hành nhiệm vụ đó, họ sẽ trở về với Thiên Chúa, cho nên nếu cần phải chọn lựa bỏ đạo hoặc phải chết thì họ sẽ chọn cái chết để cứu rỗi linh hồn của họ vì Chúa Giêsu đã dạy rằng : "Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục." Họ luôn luôn chọn chết vì đạo, ngay cả những kẻ bách hại đạo thời xưa ở Việt Nam cũng hiểu lòng trung hiếu của tín hữu Công Giáo với Chúa nên đã khuyên người bị bách hại như sau:
Xin thầy (đội trưởng Lê Đăng Thị) nên giả bỏ đạo bề ngoài, còn bề trong thì cứ giữ đạo của thầy chẳng sai
Giáo dân Lê Đăng Thị thưa:
"Đạo tôi vốn giữ xưa rày
Sau thời như trước ngoài tày như trong
Lẽ đâu dám ở hai lòng
Phỉnh vua dối Chúa nào trông được gì
Quan thương nhờ lượng từ bi,
Quan tha, quan bẫm tôi đi cũng đành”
Không phải chỉ một mình Lê Đăng Thị mà cả 130 ngàn người giáo dân công giáo đều sắt son một lòng như vậy và đã “chết vì đạo”.
Không phải chỉ có Việt Nam mới có 130 ngàn giáo dân Công Giáo tử vì đạo, mà các nước Đông Nam Á, các nước Âu Châu, Phi Châu, Úc Châu v.v… khắp Năm Châu bốn bể đều có người Công Giáo, người Chính Thống Giáo, người Tin Lành đạo Thiên Chúa Giáo vẫn “thà chết không thà bỏ đạo”. Vì “máu người có đạo đổ ở đâu sẽ trổ sinh con nhà có đạo ở đó”.
Quỷ hỏa ngục còn không làm gì được, huống hồ bọn tép riu “không giống ai” (và cũng “không giống con giáp nào”), nghe theo Việt Cộng chia rẻ tôn giáo thì làm sao làm được?
Riêng nước Việt Nam có đạo Thờ Cúng Tổ Tiên là ĐẠO THỜ TRỜI, gần gũi với đạo Công Giáo nếu không nói là một, vì…
Một đằng, dân Việt Nam cầu trời:
- Lạy Trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng tôi cày…
Một đằng, Giáo dân Công giáo tuyên xưng ĐỨC TIN:
- “…Tôi tin kính Đức Chúa Trời …dựng nên trời đất…”
Đạo Thờ Trời của dân tộc Việt Nam có lẽ có từ khi mới lập quốc, đạo Công Giáo được truyền vào Việt Nam “từ năm 1533 đời Lê Trang Tông, có người Tây Dương tên I-nê-Khu lén đến truyền đạo ở làng Ninh Cường và Quần Anh thuộc tỉnh Nam Định” (Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, soạn thảo dưới triều Tự Đức từ năm 1856, quyển 33, tờ 5 đến 6). Việc vu vạ cho “đạo Công Giáo đem Tây xâm lăng Việt Nam” là lời vu khống bẩn thỉu.
Các Giáo sĩ truyền giáo tạo nên “chữ quốc ngữ” tức tiếng Việt viết theo mẫu tự Latinh, dễ đọc, dễ viết, dễ học, ban đầu các giáo sĩ dạy chữ quốc ngữ chỉ với mục đích rao truyền đạo lý của Thiên Chúa, nhưng người Việt đã sớm nhận ra đó là loại chữ sẽ giúp cho dân Việt Nam phát triển cho nên đã mang ra áp dụng rộng rãi khắp nước cho đến hôm nay, chưa có quốc gia nào “chống nạn mù chữ” có kết quả chính xác và nhanh chóng hơn Việt Nam, vì dân Việt nhờ có loại chữ này.
Những tên “không giống ai” còn vu khống cho người Công Giáo “là Việt Gian”. Đây là chữ mà tay sai Việt Cộng dùng vu vạ cho người Công Giáo, chúng đui điếc trước thành tích của người Công Giáo luôn giữ "trung với vua hiếu với dân" như trong lời ca tụng của dân chúng đối với nhũng quan chức Công giáo trong triều đình Huế :
“Đày vua không Khả, (1)
Đào mã không Bài (2)
Hại dân không Diệm. (3)
Ngoài ra, Nguyễn Trường Tộ là một thiên tài Công Giáo VN mà nếu vua Tự Đức và triều đình chịu mở mắt, lắng tai nghe ông, nước Việt Nam chắc chắn sẽ phú cường hơn Nhựt Bản nhiều.
Bọn “không giống con giáp nào” căm hận thấu xương tủy vì người Công Giáo luôn chống Cộng, và năm 1954, người Công Giáo ồ ạt di cư vào Nam vì họ biết rõ được “Việt Cộng là bọn người nào, và chủ nghĩa Cộng Sản là gì”. Bọn ngu xuẩn “không giống con giáp nào” cho rằng Quân Lực VNCH là Việt gian, đánh thuê cho Pháp. Thực tế nếu so sánh sự cai trị của thực dân Pháp với sự độc tài đảng trị của Việt Cộng, người dân Việt đã chọn thà để thực dân Pháp cai trị còn hơn bọn khốn nạn Việt Cộng, trong thời bình mà tuân theo Liên Xô và Mao Trạch Đông giết hại hơn 200 ngàn gia đình mà chúng gọi là địa chủ, chúng nhòm vào nồi cơm từng gia đình để đánh thuế, cho nên dưới sự áp búc và đói khổ này “cột đèn biết đi nó cũng đi” để trốn khỏi chế độ CSVN. Quân Lực VNCH từ trong trứng nước đã là quân chính thức của một Quốc Gia, bảo vệ độc lập mà Quốc Trưởng Bảo Đại đã từng ký kết với đại diện nước Pháp, đồng thời cũng chống Cộng, bài trừ ách nô lệ Cộng Sản mà cho đến bây giờ chính nghĩa của Quân Lực VNCH và thể chế của 2 nền VNCH vẫn được dân Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc tri ân.
Bọn người không ra người, ngợm không ra ngợm, quái thai không ra quái thai… chúng là “cái con” gì vậy? Hỏi tức là trả lời. Vì chúng không thể được xếp vào hàng ngũ của con người, cũng không thể sắp vào loài vật, vì chúng chẳng giống người mà cũng không giống thú, như thế những kẻ chẳng giống ai này càng cố gắng dùng những ngôn từ dơ bẩn, hạ cấp để chống lại người Công Giáo cũng như Quân Lực VNCH và những ai chống Cộng, tiếng nói của bọn họ chỉ là những tiếng kêu bi thảm của kẻ chiến bại. Càng kêu càng bộc lộ cái não nề của chiến bại.
Kiêm Ái
Ngày đầu năm 2022
---------
Ý kiến độc giả :
Xưa nay ai cũng biết rằng đạo Công Giáo luôn chống Cọng Sản vì bọn này vô đạo, phỉ bàng Thiên Chúa và ác độc như quỷ dữ. Người có chính nghĩa thì ai cũng ghét Cọng Sản và chọn đứng về phía Quốc Gia vì ở đó có các tôn giáo nâng cao giá trị dạo đức khiến con người xa lánh tội ác và tạo tình đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Vì lý do đó mà Cọng Sản cố hết sức loại trừ tôn giáo ra khỏi dân tộc để chúng có thể đàn áp buộc dân làm tôi tớ phục vụ cho những mưu đồ đen tối của chúng. Vì thế không lạ gì Việt Cọng ghét cay ghét dắng Công Giáo và những ai đang trung kiên với niềm tin chân lý trừ gian diệt bạo của tôn giáo này. Tuy nhiên ma quỷ ranh mãnh đã xâm nhập vào hàng ngũ của tôn giáo và người hiền lương để biến họ thành những tên phá hoại tiếp tay cho Cọng Sản, và từ đó làm cớ cho Cọng Sản chưởi bới đạo Công Giáo cũng như những giáo phái tốt lành và trung kiên của những tôn giáo khác.
Tuy nhiên đã "thiệt vàng thì không sợ lửa" dù cho Cọng Sản có thiêu đốt bôi nhọ người Công Giáo lưong thiện bao nhiêu thì các tín hữu này vẫn trung kiên và hùng dũng bấy nhiêu để chống lại mọi mưu toan xuyên tạc của bọn "không phải ngưòi" này. Chúng càng chưởi đạo bao nhiêu thì tự chứng tỏ rằng chúng đang rất sợ đạo Công Giáo bấy nhiêu.
Muc đích của việc bôi lọ Công Giáo không phải là muốn lung lạc tinh thần của người Công Giáo mà là nổ lực tuyên truyền cho lớp dân chúng nhẹ dạ tin rằng người Công Giáo là thứ hư hỏng, tán ác, gây chia rẻ vv..

Trước luận điệu xuyên tạc của chúng thì người Công Giáo càng phải tỏ cho mọi người thấy tính khiêm cung, thật thà, lương thiện và thương người của mình chứ không phải cứ hàm hồ đáp trả trở lại bằng những vũ khí mà bọn "đá cá lăn dưa" dã dùng là... cũng hổn xược, vu khống, và bôi lọ vv...
Tuy nhiên cũng có những kẻ tuy mang danh Công Giáo nhưng lại học đòi thói "bôi tro trét trấu" lên tôn giáo của ngưòi khác khiến cho đạo Công Giáo mang tiếng xấu ngang hàng với hạng "không giống người" mà tác giả Kiem Ái nêu trong bài. Nói đích danh là trên diễn đàn lâu nay có ông mang tên là Phaolo Thai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. suốt ngày ra rã bôi lọ và nói xấu đạo Phật, không biết khi chết đi ông ta có được Chúa Giêsu đón nhận vào Thiên Đàng hay không. Hay là ông ta tin rằng "không cần tin vào Chúa cũng được vào Thiên Đàng" như ai đó trên đầu trên cổ của giáo hội Công Giáo hiện nay đã nói như vậy, câu nói mâu thuẩn hoàn toàn với những gì đã dạy trong phúc âm thánh Gioan ! Thật là thượng bất chính hạ tất loạn.
Kitô Giáo, đạo của Chúa Giêsu là đạo của yêu thương và thực hành điều thiện chứ không phải đi gây chia rẻ gieo rắc thù ghét giữa nhau khiến việc truyền giáo không thể thực hiện nổi giữa dân ngoại. Việt Cọng hay ai đó có chưởi đạo Công Giáo thì cũng chẳng gây hề hấn gì, vì một khi lòng tin đã vững thì sức mạnh của Satan cũng phải chịu thua chứ nhằm nhò gì ba thứ dèm xiểm của bọn đá cá lăn dưa !! "Vàng thật không sợ chi lửa", và nếu trong vàng có chứa một vài tạp chất thì cũng mong cho lửa đó thiêu rụi chúng để vàng có thể trở nên VÀNG RÒNG tinh khiết nhất !
JB Trường Sơn
-----------
Chú thích :

(1) - Ông Ngô Đình Khả là quan đại thần dưới triều nhà Nguyễn. Theo Wìkipedia thì : "Năm 1905 ông thăng chức Tổng quản Cấm thành, bảo vệ vua Thành Thái. Năm 1907, lúc ông đương kim phụ chánh tại triều, vua Thành Thái có hành vi chống Pháp nên bị chính quyền Bảo hộ dưới sự vận động của khâm sứ Ferdinand Lévecque đòi truất vua Thành Thái và đày vua Thành Thái sang châu Phi, lấy cớ nhà vua bị bệnh tâm thần. Lúc đó tại triều hầu hết các đại thần đều ký vào thỉnh nguyện đó. Chỉ riêng có quan phụ đạo đại thần Ngô Đình Khả nhất quyết không chịu ký tên. Vì vậy dân gian có câu truyền: "Đày vua không Khả. Đào mả không Bài."
Sau biến cố này, Ngô Đình Khả bị người Pháp nghi ngờ đứng sau vua Thành Thái với sự ủng hộ cho Kì Ngoại hầu Cường Để, Việt Nam Quang phục hội của Phan Bội Châu. Chính vì thế, chính quyền thực dân Pháp đã tạo cớ, buộc Ngô Đình Khả nghỉ hưu sớm mà không được nhận tiền hưu dưỡng. Mãi đến khi, vua Khải Định lên ngôi, Ngô Đình Khả mới quay lại đảm nhận các chức vụ trong triều đình. - (Trở về bài)
(2)- Ông Nguyễn Hữu Bài. Theo Wikipedia : Năm 1908 Nguyễn Hữu Bài lãnh chức Thượng thư Bộ Lại. Khi Khâm sứ Pháp Mahé đề nghị đào vàng bạc chôn ở lăng vua Tự Đức, Nguyễn Hữu Bài nhất quyết phản đối. Dân chúng đương thời đặt ra câu tục ngạn: "Đày vua không Khả, đào mả không Bài". -
(3) - Tổng thống Ngô Đình Diệm của Đệ Nhất VNCH. Trong lúc cầm quyền, Ông Diệm cương quyết không cho phép Mỹ đổ quân vào VN để tạo ra chiến tranh tiếp tục giết dân Việt như quân Pháp dã làm trong quá khứ, nên ông đã bị Mỹ dùng Phật Giáo VN và tay sai trong quân đội để lật đổ và ám sát ông một cách đê hèn, vì thế mới có câu "Hại dân không Diệm" -
----------