Lm Đặng Hữu Nam lại bị trù dập, giáo phận Vinh đang rơi vào tay CS
Tác giả : Hoài An – Tin Tức 24H Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-01-07
----------