BẦY CẨU CỨ GÀO
TRĂNG CỨ SÁNG
Tác giả: Tây Độc Ngày đăng: 2022-01-13
Đêm nay vui quá em trăng sáng
Anh đợi lâu rồi bóng dáng trăng
Em tròn như lụa màu thắm đượm
Mắt em no tròn như điểm trang.
Trăng em Giáng Sinh vui ánh bạc
Có bầy mây nữ đón Xuân sang
Chúa ở trên Trời cùng mắt dõi
Ta cùng Trăng sáng giữa vầng quang
Ta dắt nhau đi cùng Thiên Thượng
Với niềm tin Chúa cuộc đời vơi
Có gió mây về trên tiên cõi
Chó sủa Trăng em, Chúa sáng soi!
Đời Cẩu mà em, chấp gì mãi
Cẩu sầu thôi kệ chuyện bi ai
Ve sầu như cẩu gào lâu mãi
Trăng ở trên cao, em có sao
Em biết đời sao sân si dại?
Ve sầu già cỗi cẩu lui cui
Còn chút lực tàn còn hơi cuối
Trăng sáng trên cao mặc chúng gào.
Bầy Cầu cứ gào trăng cứ sáng.

Tây Độc