Hình vẽ dựa theo lời nói của TT Trump dăng trên Net (Đèo Ngang)

 

MỜI NGHE THÊM

https://youtu.be/KEu0RpdqXtg