PHẢI ĐỔI THAY

Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2022-04-21


Lại đến ngày tang, Quốc Hận đây
Quê hương máu lệ vẫn loang đầy
Xưa loài chồn cáo che tâm địa
Nay bọn hồ ly lộ mặt mày
Bán nước, Ba Đình tiền ngập túi
Cướp dân, Pác Bó bạc tràn tay
Ba miền ta hỡi, mau vùng dậy
Phải cứu sơn hà, phải đổi thay!

Ngô Minh Hằng
Ngày 1.4.2014