Lần đầu tiên sơ tán thành công thường dân ở Azovstal
Tác giả : RFI Tiếng Việt Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-05-08
Số phận thường dân và binh sĩ Ukraina cố thủ trong các hầm ngầm tại nhà máy Azovstal là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Cho đến nay, mọi nỗ lực di tản thường dân khỏi Azovstal đều thất bại. Hôm 30/04 hoạt động di tản bắt đầu và tiếp tục cho đến nay.

----------