QUA THÁNG TƯ RỒI

Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2022-05-09


Tháng Tư? qua tháng Tư rồi!
Sao lòng ta vẫn đau vùi tháng Tư?
Bao giờ sông núi trùng tu
Chao ơi, hận tủi đã nhừ trái tim
Còn đây, tổ quốc đắm chìm
Còn đây, dân tộc ngày đêm đau buồn
Thêm lằn dao cứa, máu tuôn
Nỗi đau Bản Giốc, nỗi hờn Nam Quan
Ai đem tà thuyết dã man
Xô dân đáy vực lầm than thế này
Hỡi ơi, mấy chục năm nay
Người dân không chén cơm đầy reo vui
Mà là tù ngục, dập vùi
Máu pha hồng biển, xương phơi trắng rừng
Thấy dân thấy nước khốn cùng
Giận ta trí hẹp, tài không, kiếp thừa
Oán người gây cuộc gió mưa
Trách ai ngờ nghệch như chưa vỡ lòng
Để mà vận nước khai thông
Nên đau thương cứ chất chồng vào thơ
Mong ngày sông núi vàng cờ
Bắc Nam đợi phút cõi bờ hồi sinh
Hỡi ai sông núi nặng tình
Hẳn nghe mạch đất chuyển mình chờ mong
Hẳn nghe lịch sử khơi dòng
Hờn non nước hẳn động lòng trượng phu
Tháng Tư, xin một tháng Tư
Lửa thiêng đốt sạch thiên thu oan cừu!

Ngô Minh Hằng
31.5.2002