Ngày càng nhiều người gốc Á và da màu sở hữu súng ở Mỹ
Nguồn: VOA-Youtube Ngày đăng: 2022-05-12
Ngày càng nhiều người sắc tộc thiểu số ở Hoa Kỳ mua súng để đề phòng nạn bạo lực và tội phạm gia tăng. Thông tín viên VOA trò chuyện với một số người thiểu số sở hữu súng ở New York để tìm hiểu thêm về lý do họ mua vũ khí.


----------