MƯỜI ĐIỀU MẸ DẠY ... CON TRAI ! ! !
Nguồn: Tiếng Thông Reo Ngày đăng: 2022-05-25


1._Kẻ thù lớn nhất của con là Vợ con .
2. _ Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó .
3. _ Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó .
4. _ Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó .
5. _ Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó .
6. _ Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó .
7. _ Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến .
8. _ Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là vẫn chịu đựng được nó .
9. _ Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ .
10._ Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ .
Nghe xong , cậu con trai òa khóc . Bà mẹ ngạc nhiên hỏi :
_ Sao con khóc ?
Cậu con trai quệt nước mắt rồi mếu máo thưa :
_ Con thương Ba quá ... Chính vì thế mà Ba ... mất sớm ! ! !


----------