Cuộc trao đổi với các bạn trẻ trong nước về chế độ cs
Tác giả : Nguyễn Tường Tuấn & Sean Lê Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-06-02
Phần 1
Phần 2
----------