Tóm Bộ trưởng, đến lượt Tô Lâm cũng “lên thớt” !
Tác giả : thoibao.de Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-06-14
----------