THƠ VỚI THẨN
Tác giả : Lê Xuân Cảnh Ngày đăng: 2022-06-19
Chuyện gia-đình Chu Ân Lai,
Con ba tuổi ngoài vẫn không nói-năng,
Bổng một hôm cậu lầm-bầm,
“Bà ơi!”. Lập-tức bà thăng, lìa đời,
Tuần sau thằng bé đang chơi,
Bổng nhìn lên trời gọi to “Ông ! Ông !”,
Hôm sau ông ngoại đi đoong,
Ân Lai bần-thần thấy khổ rồi đây,
Nó mà cứ nhắc đến ai,
Đúng sau một ngày là hai năm mươi,
Thật nguy-hiểm quá đi thôi,
Ai tới số rồi nó mới gọi tên,
Lo âu ăn ngủ không yên,
Hôm sau chợt bé hét lên “Cha à !”
Mao Trạch Đông đang lân-la,
Lăn quay ra chết thật là thảm-thương,
Chu Ân Lai đổ ghè tương,
Để cho tỏ-tường: làm DNA,
Không ngờ phát-giác ra ngay,
Năm đứa con này đều là con Mao !

ĐỂ KẾT:

Tại Tàu, theo đúng quốc hồn,
Cha Già Dân-Tộc là Tôn Dật Tiền,
Còn người Cha Đẻ Khắp Miền,
Ai cũng biết liền là Mao Trạch Đông !
Father’s Day là của ông!

LXC
PS: Trên thực-tế, ông Chu Ân Lai không có con. Câu chuyện vui hư-cấu ở trên hóa ra lại đúng sự thật bởi vì ....
Người Tàu, trong một ý-nghĩa tượng-trưng, coi ông Tôn-Dật-Tiên như là vị cha già của dân-tộc.
Ngày nay, với khám nghiệm DNA do Trung Cọng thực hiện thì chính Mao-Trạch-Ðông mới là cha đẻ của cả nước, gồm Trung-cộng, Đài-loan, Hồng-kông, và một số tỉnh thuộc miền Bắc VN, nay có thêm Thác Bản Giốc mà du-khách quốc-tế mỗi năm đã đóng góp hàng triệu Mỹ kim cho Trung-quốc.
Xin chúc quí anh chị luôn được vui mạnh. Tâm vui thì thân mạnh.
HAPPY FATHER'S DAY.
Lê Xuân Cảnh
----------