Bi hài: Phòng không Nga bắn nhầm máy bay Nga 36 triệu USD, nô nức đưa tin, rồi âm thầm giật xuống
Tác giả : Vietcatholic News Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2022-07-25
----------